všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
774 projektů
Infrastruktura
Studie

Kyje – Hloubětín – urbanistická studie

Celý název:
Urbanistická studie Kyje – Hloubětín
Lokace:
Praha 14 – Kyje, Hloubětín
Hutě
Na Hutích
Kancelář:
UNIT architekti s.r.o.
Investor:
IPR Praha
Autor:
David Tichý
Filip Tittl
Michal Kohout
Spoluautor:
Adam Jeřábek
Jitka Molnárová
Markéta Němcová
Spolupráce:
Eva Jeníková
Klára Salzman
Miroslav Procházka
Typologie:
Infrastruktura
Landscape
Občanská vybavenost
Stav:
Studie
Zahájení:
2018
Aktualizováno:
16. 9. 2022
01/02

IPR připravil ve spolupráci s MČ Praha 14 urbanistickou studii lokality Hutě. Navázal tak na již diskutovanou územní studii lokality Na Hutích, Praha-Kyje z roku 2018. Urbanistická studie Kyje – Hloubětín řeší Hutě jako celek ve všech souvislostech. Nastavuje pravidla pro budoucí výstavbu, navrhuje systém veřejných prostranství s občanskou vybaveností odpovídající budoucímu rozvoji území a podporuje rekreační potenciál lokality.

Oblast Hutí je dlouhodobě považována za území s velkým potenciálem pro dotvoření rezidenční čtvrti v přímé návaznosti na krajinu a s rychlou dostupností do centra díky blízkosti páteřní hromadné dopravy.

Současná struktura zástavby tvořená převážně rodinnými a bytovými domy oddělenými rozlehlými rozvojovými plochami vybízí k doplnění dnes nedokončených a oddělených lokalit a k vytvoření plnohodnotné čtvrti na rozhraní mezi městem a krajinou.

Nová výstavba by měla poskytnout rozmanitou škálu typologií bydlení, doplnit potřebné služby a veřejnou vybavenost a vytvořit síť různých typů veřejných prostor, které území promění v ucelenou čtvrť nabízející kvalitní prostředí k životu na kraji města.