#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Infrastruktura
Studie

Kyje – Hutě – urbanistická studie

Celý název:
Urbanistická studie Kyje – Hutě
Lokace:
Praha 14 – Kyje, Hloubětín
Hutě
Na Hutích
Kancelář:
UNIT architekti s.r.o.
Investor:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Autor:
David Tichý, Filip Tittl, Michal Kohout
Spoluautor:
Adam Jeřábek, Jitka Molnárová, Markéta Němcová, Natalia Glukman, Zdenka Kornoušková Říhová
Spolupráce:
Eva Jeníková, Klára Salzman, Miroslav Procházka, Petr Vejražka, PPU spol. s r.o., Tomáš Vejražka
Typologie:
Infrastruktura, Landscape, Občanská vybavenost, Transformační území, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2018
Aktualizováno:
3. 5. 2024
Zdroj informací:
IPR Praha, iprpraha.cz

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Hlavní výkres územní studie

Zdroj: IPR

Nadhledová perspektiva

Zdroj: IPR

Detail územní studie

Zdroj: IPR
01/05

Vizualizace architektonického návrhu

IPR připravil ve spolupráci s MČ Praha 14 urbanistickou studii lokality Hutě. Navázal tak na již diskutovanou územní studii lokality Na Hutích, Praha-Kyje z roku 2018. Urbanistická studie Kyje – Hutě řeší Hutě jako celek ve všech souvislostech. Nastavuje pravidla pro budoucí výstavbu, navrhuje systém veřejných prostranství s občanskou vybaveností odpovídající budoucímu rozvoji území a podporuje rekreační potenciál lokality.

Oblast Hutí je dlouhodobě považována za území s velkým potenciálem pro dotvoření rezidenční čtvrti v přímé návaznosti na krajinu a s rychlou dostupností do centra díky blízkosti páteřní hromadné dopravy.

Současná struktura zástavby tvořená převážně rodinnými a bytovými domy oddělenými rozlehlými rozvojovými plochami vybízí k doplnění dnes nedokončených a oddělených lokalit a k vytvoření plnohodnotné čtvrti na rozhraní mezi městem a krajinou.

Nová výstavba by měla poskytnout rozmanitou škálu typologií bydlení, doplnit potřebné služby a veřejnou vybavenost a vytvořit síť různých typů veřejných prostor, které území promění v ucelenou čtvrť nabízející kvalitní prostředí k životu na kraji města.

IPR Praha

Článek v Magazínu CAMP