#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
833 projektů
Doprava
Územní řízení

Drážní promenáda

Lokace:
Praha 10 – Vršovice, Strašnice
Architekt:
Tomáš Cach
Investor:
MČ Praha 10
Spolupráce:
Petr Tej, sdružení PUSA Drážní promenáda, terra florida, v.o.s.
Typologie:
Doprava, Infrastruktura, Veřejné prostranství
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
Q1 2014
Investice:
n/a
Aktualizováno:
26. 5. 2021
Zdroj informací:
Tomáš Cach

Nadhledová vizualizace návrhu, úsek podél ulice u Seřadiště

Vizualizace návrhu, použití nových povrchů a současné zachování současných prvků

Vizualizace návrhu, nové povrchy pro cyklostezku a pochozí promenádu

Nadhledová vizualizace návrhu, nové přemostění komunikace

Fotografie současného stavu, lávka pro pěší

Fotografie současného stavu, lávka pro pěší

Fotografie současného stavu, lávka pro pěší

Fotografie současného stavu, podchod pro pěší

Fotografie současného stavu

01/10

Nadhledová vizualizace návrhu, úsek podél ulice u Seřadiště

Drážní promenáda, která bude mít podobu tzv. liniového parku, se má stát zelenou bezmotorovou páteří Vršovic a Strašnic v trase opouštěného železničního koridoru benešovské trati a sloužit všem obyvatelům a návštěvníkům k rekreaci, dopravě i sportu. Umožní komfortní chůzi, jízdu na kole a bruslích či běhání s bezpečným oddělením rychlejšího a pomalejšího pohybu přerozdělením prostoru dvou rušených kolejí a s rozšířením o vybraná prostranství. Promenáda propojí a zpřístupní navazující klidné pobytové lokality, parkové plochy, sportoviště, zastávky a současně zachová paměť místa v území pro další generace. V trase drážní promenády se předpokládá zachování historického kamenného podchodu, severní části mostu v Edenu, lávky u zastávky Strašnice a osvětlovacích věží či užití fragmentů kolejiště, pražců a návěstidel.

V první etapě se chystá realizace hlavního úseku promenády v délce přes 4 km (U Seřadiště – Dolínecká) spolu s přístupy a vybranými navazujícími prostranstvími liniového parku. V dalších etapách se předpokládá přímé napojení až po železniční stanici Praha-Vršovice a realizace dalších částí liniového parku. Záměr připravuje hlavní město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací a vychází z podkladů MČ Praha 10 – zadání studie z cyklogenerelu z roku 2014 (Tomáš Cach) a technické prověřovací studie z roku 2017 (PUDIS).