#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Doprava
Stavba

Dvorecký most

Lokace:
Praha 5 – Hlubočepy
Praha 4 – Podolí
Kancelář:
ATELIER 6, s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Spolupráce:
Krištof Kintera
Projektant:
TUBES spol. s r.o.
Typologie:
Doprava, Infrastruktura
Stav:
Stavba
Zahájení:
Q4 2017
Dokončení:
2025
Investice:
1,075 mld. Kč
Aktualizováno:
21. 9. 2023
Zdroj informací:
TUBES spol. s r.o., ATELIER 6, s.r.o., Krištof Kintera

Vizualizace architektonického návrhu – pohled na sever

Vizualizace architektonického návrhu – mostové pilíře

Vizualizace architektonického návrhu – večerní osvětlení

Sochařsko-environmentální řešení – Krištof Kintera

Sochařsko-environmentální řešení – Krištof Kintera

01/05

Vizualizace architektonického návrhu – pohled na sever

Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí tak Smíchov a Pankrác. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro hromadnou dopravu, pěší a cyklisty, protože s individuální automobilovou dopravou se v případě Dvoreckého mostu nepočítá.

Ateliér Tubes a Atelier 6, zpracovatelé projektové dokumentace, byly vybrány na základě otevřené architektonicko‐konstrukční soutěže, kterou v roce 2018 vyhlásilo hl. m. Praha. Vítězný návrh reaguje na danosti místa, odkazuje na tradici pražských obloukových mostů bez konstrukce nad mostovkou a na existenci blízkých kubistických staveb. Stavebně jde o šestipolový trámový most komorového průřezu z předpjatého železobetonu s celkovou délkou nosné konstrukce 331,6 m. Výškové umístění konstrukce mostu splňuje podmínku jednoho metru nad hladinou povodně z roku 2002. Most je tvarován jako socha – architekti ve spolupráci s umělcem Krištofem Kinterou předpokládají realizaci výtvarného díla ve formě multifunkční kubistické krajiny a botanické zahrady pouličního osvětlení. Dokončení stavby mostu, který přijde na cca 1 mld. Kč, se předpokládá v roce 2025.