#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Občanská vybavenost
Studie

Šutka

Celý název:
Volnočasový areál Šutka
Lokace:
Praha 8 – Troja
Čimická
K Sadu
Pod Havránkou
Kancelář:
LOXIA a.s.
Investor:
MČ Praha 8
Typologie:
Občanská vybavenost, Sport
Stav:
Studie
Zahájení:
2022
Investice:
250 mil. Kč
Aktualizováno:
19. 6. 2023
Zdroj informací:
m.praha8.cz, m.praha8.cz, m.praha8.cz
01/05

Studie zabývající se přeměnou okolí bazénu Šutka i samotného sportoviště, které by v budoucnu mělo plnit funkci plnohodnotného celoměstského sportovně-rekreačního centra.