#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Karlovo náměstí

Celý název:
Revitalizace Karlova náměstí
Lokace:
Praha 2 – Nové Město
Karlovo náměstí
Kancelář:
BY architects, spol. s r.o., Rehwaldt Landscape Architects
Investor:
hlavní město Praha
Projektant:
Projekce dopravní Filip s.r.o.
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q1 2013
Dokončení:
2027
Investice:
250 mil. Kč
Aktualizováno:
24. 5. 2023
Zdroj informací:
Rehwaldt Landscape Architects, IPR Praha

Urbanistická situace navrhovaného řešení

Nadhledová vizualizace Karlova náměstí

Návrh krajinářského řešení revitalizace Karlova náměstí

Návrh krajinářského řešení revitalizace Karlova náměstí

Návrh krajinářského řešení revitalizace Karlova náměstí

Návrh krajinářského řešení revitalizace Karlova náměstí

Návrh krajinářského řešení revitalizace Karlova náměstí

Návrh krajinářského řešení revitalizace Karlova náměstí

Participace s veřejností

Participace s veřejností

01/10

Urbanistická situace navrhovaného řešení

Karlovo náměstí o rozloze přes 70 tisíc m2 je největší náměstí v Praze i České republice a jedno z největších v Evropě. Je to zároveň náměstí, park i zahrada. Má také značný historický a symbolický význam – ve středu náměstí, kudy dnes prochází Ječná ulice, stávala v době Karla IV. kaple Božího těla s korunovačními klenoty Svaté říše římské, za kterými přicházeli poutníci z celé Evropy. Po mnoha letech nezdařilých pokusů nakonec Praha ve spolupráci s MČ Praha 2, památkáři, dopravním podnikem a dalšími zainteresovanými stranami vybrala zpracovatele nové architektonické studie, kterým je německé krajinářské studio Rehwaldt Landschaftsarchitekten ve spolupráci s českou architektonickou kanceláří BY Architects a českou dopravní kanceláří PD Filip. Právě kvůli mnoha různým zájmům, které se v místě střetávají, zvolil IPR Praha jako organizátor výběrového řízení progresivní formu tzv. soutěžního dialogu, který díky participativnímu procesu a společenské diskuzi všech aktérů na workshopech zvyšuje pravděpodobnost nalezení shody mezi jednotlivými aktéry v území.

Vítězný tým navrhuje proměnu Karlova náměstí rozdělit do tří časových úseků. Náměstí se tak bude proměňovat postupně – od drobných úprav, které se dají realizovat rychle, až po zásadní změny, které patří mezi dlouhodobé cíle. (S úpravou zeleně se např. začíná už letos, aby bylo možné zachránit umírající stromy). Po zpracování projektové dokumentace by měla v roce 2025 proběhnout celková revitalizace parku spočívající mimo jiné v novém rozvržení cestní sítě, což umožní pohodlnou cestu přes náměstí zejména směrem od metra k nemocnici, ale zároveň neomezí využití rozlehlých trávníků pro odpočinek. V jižní části náměstí by se měla objevit nová kavárna a také dětské hřiště. Ve střední části se nabízí prostor pro různorodé venkovní výstavy. Celkovou rekonstrukcí by pak měla projít část parku u Novoměstské radnice, kde by se kromě společenských událostí mohly nově konat i trhy.