Michaela Hečková
Přes Karlák bez kompromisů. Náměstí bude nově bezbariérové a vstřícnější k chodcům i řidičům

Karlovo náměstí patří mezi největší náměstí Evropy. Je koktejlem zásadních paradoxů. Na jedné straně dopravní křižovatka, na druhé pak rozlehlý park v samotném srdci Prahy. Každý, kdo tudy někdy procházel, si vybaví největší úskalí prostoru. Abyste se dostali z jednoho konce na druhý, museli jste složitě obcházet zábradlí nebo sejít do podchodu. Nově je Karlák plně bezbariérový. Město vypsalo výběrové řízení formou soutěžního dialogu, který umožňuje flexibilní zapojení všech zainteresovaných stran dané lokality. A že jich na Karlově náměstí najdete hodně. Autorem vítězného návrhu se stalo německé krajinářské studio Rehwaldt Landscape Architects ve spolupráci s českou architektonickou kanceláří BY Architects a českou dopravní kanceláří PD Filip.

Zahradnická tradice 19. století je převedena do současného jazyka. Květinové záhony ve střední části budou fungovat jako pestrá zahrada v souladu s mo­derními principy.

Zdroj: Rehwaldt Landscape Architects

Bez zábradlí

Karlovo náměstí se postupně mění. Právě proto je jeho rekonstrukce jednou z pražských priorit. Naposledy jsme se radovali letos v srpnu, když Technická správa komunikací dokončila rekonstrukci chodníků po obvodu náměstí. Konečně zmizelo zábradlí, které jsme roky obcházeli cestou do CAMPu a našich kanceláří IPR Praha na Vyšehradské. Objevily se tři nové přechody a nově nemusíte scházet do podchodu, pokud chcete dojít na druhou stranu náměstí. Pro rodiče s kočárkem výhra v loterii. Zdá se to jako maličkost, ale když denně procházíte místem, které je nelogicky uspořádané a nutí vás jako chodce obíhat náměstí horem dolem, zahřeje vás to u srdce. Karlovo náměstí je extrémně složitá lokalita. Největší náměstí Prahy má svá přirozená úskalí. Na jednom území sídlí hned několik významných institucí, které mají své různé zájmy a potřeby. Jiné o prostoru rozhodují ze své gesce. Stačí se podívat na seznam aktérů – MČ Praha 2, Odbor památkové péče MHMP, Odbor dopravy MHMP, Národní památkový ústav, ale i Všeobecná fakultní nemocnice, Všeobecná fakultní poliklinika, Městský soud nebo Novoměstská radnice. Mnoho myslivců zajícova smrt a mnoho subjektů architektova výzva. Dopravní úpravy Karlova náměstí spadají pod takzvanou I. etapu celkové revitalizace území, na které se začalo pracovat už před 7 lety.

„Po rekonstrukci se můžeme těšit na kvalitní řešení pro pěší a nové silnice. To doposud největšímu náměstí v Praze chybělo. Řidiči jistě ocení nové povrchy, chodci nové chodníky, odřezané zábradlí, které zlepší přístupnost, a hlavně přechody, díky kterým už nebudou muset složitě do podchodů. Upravíme také nároží křižovatek pro lepší orientaci a zvýšíme bezpečnost pěších i řidičů. Vytvoříme z Karlova náměstí příjemnější místo pro Pražany.“

Adam Scheinherr, náměstek primátora

Dost bylo bloudění návštěvníků a přebíhání spěchajících chodců, dobíhajících tramvaj. Karlák patří lidem. Náměstek primátora v létě symbolicky odstranil část zábradlí, které komplikovalo cestu chodcům na Karlově náměstí.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Soutěžní dialog vyřeší patovou situaci

IPR Praha připravil vroce 2013 návrh rekonstrukce většiny ulic, které lemují Karlovo náměstí. Odva roky později se opravila tramvajová trať, přilehlé chodníky anástupní ostrůvky. Celková revitalizace samotného parku náleží dotzv. II.etapy proměny lokality. Nastarosti ji má investiční odbor Magistrátu hlavního města Prahy. Cesta to ale nebyla jednoduchá. Jak už jsme naznačili, Karlovo náměstí je domovem hned několika prestižních pražských institucí. Je jasné, že nemocnice, soud, tramvajová doprava nebo zkrátka obyčejný návštěvník parku mají jiné potřeby. Jak ale najít kompromis? IPR Praha jakožto organizátor výběrového řízení proto vroce 2018 zvolil progresivní formu tzv. soutěžního dialogu. Ten využívá široké participace aspolečenské diskuze všech aktérů. Otevřená komunikace zvyšuje šanci, že se nalezne shoda, která bude sedět všem aktérům daného území. Soutěžní dialog umožňuje interaktivní spolupráci města sarchitekty. Návrh totiž vzniká postupně a všichni zúčastnění mají možnost průběžně vyjadřovat svůj názor. Vítězem řízení formou soutěžního dialogu se stalo německé krajinářské studio Rehwaldt Landscape Architects.

Karlovo náměstí je místem setkávání a potřebuje definovat prostor pro prodej občerstvení a dalších drobností denní potřeby. Novým centrem parku bude z tohoto hlediska oblast s multifunkční fontánou a kavár­nou v jižní části, kde se město propojí s vnitřní krajinou parku.

Zdroj: Rehwaldt Landscape Architects

Jak bude vypadat náměstí v roce 2025?

Studio Tilla Rehwaldta navrhuje nové rozvržení cestní sítě, která umožní pohodlný průchod přes náměstí zejména směrem od metra k nemocnici, ale zároveň neomezí využití rozlehlých trávníků pro odpočinek. Jižní část parku by měla návštěvníkům nabídnout dětské hřiště a novou kavárnu. Ve střední části se zase objeví prostor pro různorodé venkovní výstavy. Celkovou rekonstrukcí projde část parku u Novoměstské radnice, kde by se kromě společenských a kulturních událostí mohly nově pořádat také místní trhy. Reprezentativnější vzhled místu dodá rovněž nová dlažba z pražské mozaiky, která zahrnuje QR kódy s odkazy na historii náměstí, ale i nový kvalitní městský mobiliář či obnova chybějících nebo odumírajících stromů. Návrh citlivě pracuje s minulostí a symbolickými významy místa. Vzpomíná na kapli Božího těla, která stála za časů Karla IV. ve středu náměstí na místě dnešní Ječné ulice. Autoři historickou památku připomínají světelnou instalací, jež naznačuje cesty, po kterých do kaple přicházeli poutníci. Revitalizace jednoho z největších náměstí celé Evropy vyjde na 250 milionů korun. Dlouhodobá vize lokality ale překračuje rok 2025. Vede až do roku 2048, kdy oslaví Karlovo náměstí 700 let od svého založení. Autoři počítají s postupným výrazným zklidněním dopravy. Celá východní strana by se mohla uvolnit pouze pro chodce a vzniknout by mohla celistvá městská promenáda.

Nová alej odkazující se na návrh Bedřicha Wünschera a širší chodník přináší do uličního prostoru nový rytmus.

Zdroj: Rehwaldt Landscape Architects

Tržiště se mění v náměstí

Karlovo náměstí, původně zvané Dobytčí trh, bylo založeno Karlem IV. ve 14. století jako hlavní tržiště města Prahy. Úvahy o přetvoření tržiště v park se objevily až v 19. století. Na jejich základně byla v roce 1843 parkově upravena jižní část, nová funkce však i nadále podporovala pěší vazby skrz náměstí. Roku 1863 byly zbořeny všechny budovy v ploše náměstí a v severní části vznikl park. Následně bylo v roce 1885 Karlovo náměstí zásadně změněno podle návrhu Františka Thomayera, který formou obvodových valů oddělil park od okolních ulic a proměnil ho v klidné pobytové prostředí. Thomayerův princip se zachoval dodnes. Návrh však samozřejmě nemohl počítat s vysokou dopravní zátěží, která dnes náměstí přetíná vedví.

V průběhu 90. let minulého století byl zpracován první návrh revitalizace Karlova náměstí, který byl zčásti realizován v severní části u Novoměstské radnice. Později byl však odmítnut veřejností. V roce 2008 následovala veřejná ideová urbanisticko–architektonická soutěž o návrh úprav Karlova náměstí. Přesvědčivé řešení však bohužel nepřinesla. Žádný návrh nešel doporučit k realizaci bez zásadních změn, a to převážně z důvodu památkové ochrany. IPR Praha se vložil do děje v roce 2013. Dál už příběh znáte. Karlovo náměstí toho má hodně před sebou. Za pět let touhle dobou si v něm klidně posedíte, dáte si kávu, podíváte se na výstavu a necháte se unášet historickým významem lokality přeloženým do architektonického řešení hodného 21. století. My už se nemůžeme dočkat.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.