#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Sport
Studie

ASK Slavia Praha

Celý název:
Rozšíření zázemí sportovního areálu Slavia Praha
Lokace:
Praha 10
Sportovní areál SK Slavia Praha
Kancelář:
ArchiProject s.r.o.
Investor:
Atletický sportovní klub Slavia Praha, z.s.
Typologie:
Sport
Stav:
Studie
Zahájení:
Q1 2020
Dokončení:
Q2 2021
Investice:
41 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
ArchiProject s.r.o.
01/03

Rozlehlý sportovní areál SK Slavia Praha je jedinečný jak spektrem sportů, které se zde provozují, tak hlavně svojí polohou, která zaručuje dobré napojení na infrastrukturu hlavního města. Areál je postupně modernizován a doplňován, a tak postupně získává na atraktivitě pro konání sportovních a kulturních akcí. V současnosti se zde provozují následující sporty: fotbal, ragby, atletika, americký fotbal, pozemní hokej, plavání, lední hokej, plážový volejbal, basketbal, házená, florbal a mnoho dalších. Celý areál je ideálním místem pro konání významově důležitějších sportovních akcí jak republikové, tak i mezinárodní úrovně. Správu areálu zajišťuje Sportovní klub Slavia Praha, který je zároveň majitelem celého areálu. Jednotlivé sporty mají své klubové vedení.

Atletický klub Slavia je v dnešní době nejúspěšnějším klubem v práci s mládeží. Dlouhodobě vychovává nadějné mladé atlety a neustálý nárůst počtu mládeže vyžaduje změny v provozu klubu. V současnosti provozní potřeby překročily kapacitu celého zázemí pro pravidelné tréninkové jednotky, sportovní akce i pronájmy. Díky svojí poloze a kvalitní travnaté ploše je atletický klub využíván i jinými sporty ať už k celoročním nebo krátkodobým akcím. Mezi hlavní pronajímatelé patří týmy amerického fotbalu, ragby, hokeje, lakrosu a dalších. Atletický areál je využíván celoročně v provozní době přibližně od 8:00 do 21:00 hod.

Uvažovaný rozvoj navazuje na současné potřeby klubu. Jako nejvhodnější rozvojová plocha se přirozeně nabízí jižní oblouk atletické dráhy s atraktivním výhledem na cílovou rovinku. V dlouhodobém rozvoji lze využít zatáčku k etapovitému rozvoji zázemí. V současnosti je prioritou rozšíření zázemí o dvě prostorné šatny se sprchami, které budou sloužit pro mládež, a také rozšíření vnitřních tréninkových prostorů se specializovanou rehabilitací. Klubu také schází ubytovací kapacita pro pořádání sportovních soustředění. Jako ideální prostor s výhledem na celý areál se prezentuje restaurační zařízení, které poskytne potřebné provázání sportu a výživy. Restaurace důstojně pokryje nároky celé Slávie.