#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Transformační území
Studie

Nákladové nádraží Žižkov

Celý název:
Nákladové nádraží Žižkov – Urbanistická studie s prvky regulačního plánu
Lokace:
Praha 3 – Žižkov
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Jitka Romanov
Spolupráce:
Vojtěch Bodlák, Jan Poslušný, Filip Rašek, Luboš Križan, Jiří Mašek, Martin Fejfar, Veronika Kučerová, Štěpán Špoula, Wouter Verleure, Jan Zalabák, Jakub zajíček, Michaela Čížkovská, Anna Borovská, Kateřina Dolejšová
Typologie:
Transformační území, Rozvojové území, Bydlení, Infrastruktura, Kultura, Landscape, Mixed-use, Občanská vybavenost, Rekonstrukce, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2009
Dokončení:
Q3 2022
Aktualizováno:
21. 3. 2024
Zdroj informací:
iprpraha.cz

Vizualizace urbanistického návrhu

Autor: Filip Rašek , Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Vizualizace urbanistického návrhu

Autor: Filip Rašek , Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Vizualizace urbanistického návrhu

Autor: Filip Rašek , Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Vizualizace urbanistického návrhu

Autor: Filip Rašek , Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
01/04

Vizualizace urbanistického návrhu

Autor: Filip Rašek
Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Někdejší nákladové nádraží na Žižkově je jednou z nejvýznamnějších transformačních ploch širšího centra Prahy. Cílem města je, aby zde vznikla fungující městská čtvrť. K tomu je zapotřebí změna územního plánu, který dnes výstavbu v území umožňuje pouze v omezeném rozsahu.

Urbanistická studie s prvky regulačního plánu (regulační masterplan NNŽ), dále jen Studie, byla projednána orgány městské části Prahy 3 a dne 5. 9. 2022 schválena usnesením Rady městské části Prahy 3. Následně byla Studie dne 19. 9. 2022 schválena Radou hl. m. Prahy.

Vypořádání připomínek ke Studii bylo dokončeno ke dni 27. 1. 2022, a to v návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/8 ze dne 27. 1. 2022, které bylo již bylo Magistrátem hl. m. Prahy na webu praha.eu oficiálně zveřejněno (tisk Z-9930). Důvodem pro zveřejnění k tomuto datu je skutečnost, že vypořádání připomínek jako takové je vázáno na principy Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy. Ve svém důsledku může zaručit závaznost regulace území dle Studie a nastavuje mechanismus, kterým se hlavní výkres regulace území stává určujícím pro rozvoj celé lokality.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy