#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Kultura
Studie

Invalidovna

Celý název:
Dostavba a komplexní obnova stávajícího areálu Invalidovny
Lokace:
Praha 8 – Karlín
Sokolovská
Kancelář:
Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
Investor:
Národní památkový ústav
Autor:
Martin Stoss, Nikoleta Slováková, Petr Hájek
Spolupráce:
Adam Zajaček, Sabina Havránková
Typologie:
Kultura, Občanská vybavenost
Stav:
Studie
Zahájení:
Q2 2020
Dokončení:
2027
Investice:
1,95 mld. Kč
Aktualizováno:
20. 3. 2021
Zdroj informací:
npu.cz, earch.cz
01/06

Studie využití předpokládá otevření nádvoří do veřejného prostoru Karlína, rehabilitaci všech zahrad obepínajících budovu od východu k západu a zpřístupnění historické budovy široké veřejnosti.

Východní křídlo bude zpřístupněno formou interiérové instalace, která představí život invalidů v různých časových obdobích od baroka až do 30. let 20. století. Součástí prostor bude i zázemí pro návštěvníky s prodejnou a kavárnou otevřenou do obnovené zahrady. V jižním křídle vzniknou v přízemí prostory určené pro vzdělávání a komunitní aktivity neziskových společností a v patře výstavní sály pro krátkodobé instalace. V západním křídle se formou moderního informačního centra představí bohatý soubor hradů, zámků a dalších památek ve správě Národního památkového ústavu.

Severní křídlo bude sloužit vybraným provozům Národního památkového ústavu a potřebám konferenčního centra, které nabídne prostor pro diskuse odborníků a široké veřejnosti nad tématy památkové péče. Bude zde umístěno zázemí územní památkové správy NPÚ v Praze, která spravuje památky zpřístupněné veřejnosti na území čtyř krajů – Středočeského, Karlovarského, Ústeckého a hlavního města Prahy. V patře bude vybudována moderní technologická laboratoř pro potřeby památkové péče a přemístí se sem také evidence a dokumentace kulturních památek či unikátní fotografické fondy včetně digitalizačního pracoviště i badatelny pro odbornou veřejnost.

Aby mohla být historická budova obnovena v autentické podobě, bez razantních zásahů do unikátní barokní dispozice a historických konstrukcí, a Národní památkový ústav dostál závazku vytvoření zázemí pro Pražský filharmonický sbor, jsou v zadní části budovy k slepým štítovým stěnám východního a západního křídla navrženy dvě moderní přístavby. V té východní bude mít důstojné zázemí s moderně řešenými zkušebnami Pražský filharmonický sbor – pěvecké těleso evropského významu, které doposud postrádá vlastní prostory. V západní přístavbě bude umístěn univerzální sál, který pojme až 200 návštěvníků. V obou přístavbách bude soustředěno prostorově i technicky náročné technologické zázemí pro celou Invalidovnu, aniž by musel být degradován barokní krov a bourány historické konstrukce.

Studie využití je prvním krokem na cestě k definitivnímu projektu obnovy – představuje zahájení náročného procesu, který touto studií teprve začíná. Jejím úkolem je ověření prostorových kapacit památky a rozsahu budoucích projektových prací.