#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Stavba

Staroměstská brána

Celý název:
Staroměstská brána - rekonstrukce bývalého hotelu InterContinental a jeho okolí
Lokace:
Praha 1 – Staré Město
Kancelář:
TaK Architects s.r.o.
Investor:
WIC Prague a.s.
Autor:
Marek Tichý
Spoluautor:
Kadčeřábková, Kateřina Štiborová Prausová, Klára Tichá, Štěpán Macura
Spolupráce:
Alexandra Roháčová, Ivo Tříska, Jan Švejkovský, Jiří Schaffer, Zbyněk Ransdorf
Projektant:
AED project, a.s., TaK Architects s.r.o.
Statik:
Miroslav Šváb, SLK statika, s.r.o.
Typologie:
Doprava, Infrastruktura, Kultura, Landscape, Obchod, Veřejné prostranství, Školství
Stav:
Stavba
Zahájení:
2019
Dokončení:
Q4 2024
Investice:
2,5 mld. Kč
Aktualizováno:
20. 9. 2023
Zdroj informací:
TaK Architects s.r.o.

Axonometrie architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu – náměstí Miloše Formana

Vizualizace architektonického návrhu – náměstí Curieových

Vizualizace architektonického návrhu – náměstí Curieových, průchod k řece

Vizualizace architektonického návrhu – Dvořákovo nábřeží, Čechův most

01/05

Axonometrie architektonického návrhu

Projekt Staroměstská brána je mnohovrstevnatým záměrem zahrnujícím revitalizaci a obnovu veřejných ploch na konci Pařížské třídy a Dvořákova nábřeží, jejich výrazného rozšíření na úkor dnes nevyužívaných nebo nepřístupných míst. Stručně je možné návrh charakterizovat jako prodloužení městského parteru v ose ulice Pařížská až na nábřeží a jeho propojení s vltavskou náplavkou a rozšíření plochy náměstí Miloše Formana, její očištění od automobilové dopravy a technických staveb velkého objemu, vytvoření živého místa ideově věnovaného českému filmu. Vytvoření nové veřejnosti přístupné plochy na styku Dvořákova nábřeží, chceme-li piazzety, sestupující na úroveň Vltavy s možností pokračování pěšího tahu pod tělesem nábřeží na náplavku. Součástí projektu je i celková rekonstrukce a přestavba hotelu InterContinental. Jeho obnova je ale spíše v druhém plánu celého záměru. Cílem je totiž především doplnit dnes chybějící propojení hotelu a města, zaplnění jizev na navazujících plochách (rampy, technické objekty výdechů a další), které dnes místo v centru Prahy znehodnocují a provozně komplikují. Plochy se v mnohem větší míře stávají plochami přístupnými veřejnosti, hotel a jeho parter je více součástí města. To se projevuje i řadou nových objektů, které v analogii původní kompozice tvořené betonovými a skleněnými bloky vystupují do nově vzniklého prostoru, aby ho doplnily a obohatily o obchodní a společenskou vrstvu. Prvním z nich je lávka spojující Dvořákovo nábřeží a nově rozšiřovanou restauraci v přízemí, následuje linie prvků v ose Pařížská. Všechny nové prvky byly současně komponovány tak, aby doplnily, ale nerozbíjely a jednotlivě nekonkurovaly měřítkem velké architektuře hotelu, ani kompozici domu na volném prostranství.