#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Landscape
Studie

Soutok

Celý název:
Příměstský park Soutok
Lokace:
Praha 16 – Radotín
Praha-Zbraslav – Lahovice
Praha-Lipence
Kancelář:
Atelier Pareto, EMF Landscape Architecture, Norma architekti, s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Alexandra Sypeňová, Alexis Perrocheau, Andrea Díaz­‑Lacalle, Anna Lochmanová, Carla Coromina­‑Cabecera, Carla Vilà­‑Muñoz, Héloïse Boujou, Jan Albert Šturma, Jan Hraba, Jan Vacek, Jana Moravcová, Kateřina Koňata Dolejšová, Kristýna Zechmeisterová, Lukáš Krejčí, Lukáš Makovský, Martí Franch Batllori, Michaela Vrbková, Simon Gabillard, Vanda Kotková
Typologie:
Landscape, Rozvojové území, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2015
Aktualizováno:
20. 9. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha, Norma architekti, s.r.o.

Situace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu – říční koryto

Vizualizace architektonického návrhu – návrh lávky

Vizualizace architektonického návrhu – říční koryto

Vizualizace architektonického návrhu – říční koryto

01/05

Situace architektonického návrhu

Cenné území říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy v Praze má rozlohu přes 1 300 hektarů, je rozděleno mezi pět městských částí hl. m. Prahy a středočeské město Černošice a je tu zastoupeno mnoho soukromých vlastníků s různými, často protichůdnými záměry. Území nemá jasnou koncepci rozvoje a hrozí postupné znehodnocování krajiny. Naštěstí zde vznikla sjednocující platforma Společně na Soutoku a místní politici se rozhodli oblast rozvíjet prostřednictvím manažerského nástroje Příměstský park Soutok. Vizí je postupné vytváření různorodé, dobře uspořádané a prostupné krajiny s živoucí řekou, která bude integrovat ekonomické a rekreační aktivity zúčastněných stran, návštěvníků i obyvatel.

Koncepce Příměstského parku Soutok představená v rámci soutěže o návrh se stane podkladem pro navazující zpracování návrhu guide plánu, návrhu revitalizace krajiny a vybraných dílčích projektů.

Příměstský park Soutok poskytne prostor k diskuzi o využití území a bude partnerem při tvorbě plánovacích dokumentací. Jde o pilotní projekt České republiky, Soutok se stane jedním z největších příměstských parků v zemích bývalého východního bloku.