Michaela Hečková
Nový příměstský park ochrání Prahu před povodněmi. Krajinářsko-urbanistická soutěž Soutok zná vítěze

Praha už dlouhou dobu plánuje na soutoku Berounky a Vltavy založit unikátní příměstských park. Soutok by měl sloužit nejen k rekreaci obyvatel Prahy, ale také jako jeden z nástrojů snižování dopadů klimatické změny. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) proto vyhlásil v srpnu 2022 mezinárodní krajinářsko-urbanistickou soutěž o návrh řešení tohoto území. Vítězem se stal soutěžní tým EMF (ES–CT), NORMA (CZ) a PARETO (FR), který upravuje krajinu tak, aby dokázala zadržovat maximum vody. Navrhuje také síť propojených parků, lávky pro kola, pěší i koně nebo nové návštěvnické centrum. Soutěžní návrhy jsou k vidění v Bílém sále CAMPu do 10. května.

Mokřady, brownfieldy i zemědělské plochy

Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy na jižní hranici Prahy má rozlohu přes 1 300 hektarů, což je téměř 300 Václavských náměstí vedle sebe. Území je rozděleno mezi pět městských částí Prahy a středočeské město Černošice. Vedle romantických míst s meandrující řekou zde najdete zanedbané brownfieldy, velké zemědělské plochy, golfové hřiště, logistické areály či mokřadní a vodní plochy. Střetává se tu spousta různých zájmů a hrozilo, že necitlivé zásahy povedou k nevratné devastaci posledních zbytků říční krajiny v Praze. Právě proto vyhlásil IPR Praha 9. srpna 2022 mezinárodní krajinářsko-urbanistickou soutěž o návrh.

Jak bude vypadat území soutoku Berounky a Vltavy? Přijďte se podívat na výstavu soutěžních návrhů do Bílého sálu CAMPu.

Zdroj: IPR Praha

S respektem ke krajině

Na prvním místě se umístil soutěžní tým složený ze tří ateliérů: katalánských krajinářů zaměřujících se na environmentální design EMF (ES-CAT), pražských architektů NORMA (CZ) a francouzského ateliéru PARETO (FR). Jeho návrh oživuje to, co bylo v minulosti opuštěno – tedy rozmanité naplaveniny, rozsáhlou kulturní krajinu a dokonce i košíkářství – a kombinuje to s moderní architekturou a urbanismem. Nově by na území měla vzniknout lávka pro kola, pěší i koně nebo nové návštěvnické centrum. Krajina bude upravena tak, aby zadržovala co nejvíce vody. Příměstský park tak ochrání Prahu před potenciální povodní.

Porotu nejvíce zaujal návrh katalánských krajinářských architektů EMF, českého studia NORMA a francouzského ateliéru PARETO.

Zdroj: IPR Praha

Výsledná krajina bude ekologicky hodnotnější a bude zvyšovat biodiverzitu. „Porota se jednomyslně shodla, že tento návrh je nejlepší v celé soutěži, označila ho jako inspirativní, vizionářský, ale zároveň i pragmatický. Návrh nabízí velmi jasnou strategii na mnoha úrovních. Master plan je detailní, odpovědný a pečlivě zpracovaný, zahrnuje další regionální aspekty. Jedná se o kompletní partituru, která ukazuje, jak postupně realizovat změny. Navíc porota oceňuje pečlivou práci na detailech, které přispívají k vlastní strategii, například navržené návštěvnické centrum. Autoři prokázali svou citlivost v návrhu projednání a argumentace, což bude v následujících krocích klíčové,“ shodli se porotci pod vedením krajinářského architekta Michaela Schwarze-Rodriana.

Druhé místo obsadila dvojice ateliérů Bureau B+B (NL) a gogolák + grasse (CZ). Jejich návrh optimalizuje vztah krajiny městské a venkovské, přírodní a lidské. Narovnává vztah zemědělství a rekreace, výroby a bydlení, mokré a proměnlivé říční nivy a trvalé souše na svazích.

Na druhém místě se umístili Bureau B+B a gogolák + grasse.

Zdroj: IPR Praha

Třetím místem ocenila porota tým složený ze studií 4ct (CZ), CIVITAS (US), NEUHÄUSL HUNAL (CZ) a krajinářských architektů Sendler (CZ). Jejich vize je založená na respektu a rozvoji současných hodnot území. Místo chtějí postupně rozvíjet, propojovat, zpřístupňovat a posouvat kupředu především ve spolupráci s místními obyvateli a aktivními subjekty.

Třetí místo získala tým 4ct / Sendler / CIVITAS / NEUHÄUSL HUNAL.

Zdroj: IPR Praha

Zájem o účast v soutěži projevilo celkem třináct týmů složených z architektů z České republiky, Švédska, Německa, Nizozemí, Španělska, Francie, Kolumbie, Kanady a Číny. Do prvního kola vybrala mezinárodní porota dle zaslaných referenčních projektů šestici týmů: EMF / NORMA / PARETO, dále pak Bureau B+B / gogolák + grasse, společný tým 4ct / Sendler / CIVITAS / NEUHÄUSL HUNAL, studio Mandaworks, ateliér bauchplan a tým Office Ou ve spolupráci s ateliérem Turenscape Company. Zástupci vyzvaných účastníku se na podzim 2022 setkali v Praze, kde absolvovali prohlídku soutěžní lokality. Do druhého kola již nepostoupili bauchplan ).( a dvojice ateliérů Office Ou a Turenscape Company.

Mezinárodní porotě předsedal krajinářský architekt Michael Schwarze-Rodrian, dále v ní zasedli krajinářská architektka Maike van Stiphout, architekt Martin Rusina, koordinátorka projektů EUROPARC Teresa Pastor, teoretička architektury Jana Tichá, náměstkyně primátora hl. m. Prahy Jana Plamínková, zastupitelka MČ Praha-Zbraslav Zuzana Vejvodová, radní MČ Praha-Lipence Martin Vanko, ředitel investičního odboru Magistrátu hl. m. Prahy Petr Kalina.

Jak se můžete zapojit?

Soutěžní návrhy si můžete prohlédnout od 27. dubna do 10. května v Bílém sále CAMPu. Výstavu doplní jednotlivé dílčí projekty, jako je předpolí Radotínské a Černošické lávky, obnova údolnice Berounky nebo nové bezpečné propojení historických center Zbraslavi a Radotína. Připravena je také celá řada akcí včetně informačních besed a kulatých stolů nad mapou přímo v území Příměstského parku Soutok, konkrétně v městských částech Zbraslav, Radotín a Lipence. Podrobný program akcí a další informace o projektu najdete na webových stránkách IPR Praha.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.