Miroslav Šik: Big, Fun, Correct
BIG CITY

První přednáška s názvem BIG CITY, představí město ovlivňované jevy jako je kumulace, koncentrace a zahušťování. Velké město, které je plné firemních centrál, univerzitních kampusů, velkokapacitních nemocnic, složitých dopravních uzlů a narůstajících aglomerací. Druhá přednáška v říjnu rozebere tzv. FUN CITY, město práce, sociálních interakcí a rodinného života, jehož určujícím prvkem je rozvíjející se elán a energie. Cyklus zakončí úvaha o CORRECT CITY, ideálním městě na-vrženém elitami pro obyvatele všech vrstev včetně těch slabších.

Související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.