Urban Talks
EN
Město a řeka

Řeka utváří ráz měst. Hraje v nich životadárnou, hospodářskou, dopravní, společenskou i kulturní roli. Řeka má současně vysoký potenciál utvářet aktivní a kvalitní veřejný prostor, který propojuje celé město. Jak vnímají řeku čtyři krajinářští architekti z Nizozemí, Belgie a České republiky, kteří se účastní soutěžního dialogu na revitalizaci části pravého břehu pražského meandru – Rohanského a Libeňského ostrova? Jak uspokojit různé nároky na využití řeky, od fauny a flory přes rekreační využití až po dopravní infrastrukturu či protipovodňovou ochranu? Jak dosáhnout udržitelného rozvoje řeky a jakou roli v něm má hrát krajinářský architekt? Nejen na tyto otázky budou hledat odpovědi na příkladech svých projektů pozvaní hosté z ateliérů Delva, LOLA, DS landschapsarchitecten a OMGEVING.

  • Akce se koná pod záštitou Nizozemského velvyslanectví v ČR.
Související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.