#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Landscape
Studie

Palmovecký kopec

Celý název:
Urbanistická vize lokality Palmovecký kopec
Lokace:
Praha 8 – Libeň
V Mezihoří
Ke Kouli
Kancelář:
UNIT architekti s.r.o.
Investor:
MČ Praha 8
Autor:
David Tichý, Filip Tittl, Jitka Žambochová, Luboš Klabík, Michal Kohout
Typologie:
Landscape, Rozvojové území, Transformační území
Stav:
Studie
Zahájení:
Q3 2018
Aktualizováno:
4. 10. 2022
Zdroj informací:
praha8.cz, palmovkated.cz, UNIT architekti s.r.o.

Koncept pracuje s palmoveckým kopcem a koulí bývalého plynojemu jako s dominantním prvkem v okolí, který je třeba znovu nalézt, scelit a zapojit do okolní struktury. Prostorový koncept nachází silné charaktery v území, které stojí za to podpořit. Zároveň hledá takový způsob využití problematických částí, který povede ke scelení území kopce jako celku. Základním principem je zprostupnění a prokrvení území a logické napojení na okolní strukturu. Koncept je vytvořený tak, aby uvnitř něj byla zajištěna dostatečná flexibilita rozvoje jednotlivých částí území.

Největší kvalita palmoveckého kopce – tedy návrší s koulí, se otevírá a rozšiřuje tak park u křižovatky Sokolovská/Zenklova. Park i návrší jsou potom napojeny na lesopark, čímž vzniká ucelený zelený pás s rozmanitými dílčími charaktery.

Na jižních terasách kopce, které mají dnes periferní charakter, je definována cestní síť a hrana u kolejiště. Areály, nacházející se mezi nimi, jsou transformovatelné mnoha způsoby – ideálně jako rozšíření sportovišť. Konkrétní řešení je velmi variabilní, proto byly zpracovány možné scénáře rozvoje tohoto území.

Návrh pracuje s kopcem jako lokalitou, která obsahuje množství různorodých celků. Ty mají rozličné charaktery a různou míru stability. Návrh jasně definuje veřejná prostranství parků a plácků a protkává území logickou sítí cest, které kopec prokrvují a napojují ho na okolí.

Nejhodnotnější část kopce má podobný charakter jako Vítkov či Parukářka. Návrh zpřístupňuje část návrší veřejnosti. Gastroprovoz na vrcholu se stává společným těžištěm parku, sportovišť na jihu i areálu u koule.

Park i návrší u koule jsou potom napojeny na lesopark, čímž vzniká ucelený zelený pás s rozmanitými dílčími charaktery míst.

Rozhraní kopce a zástavby je dodefinováno a zpevněno. Park těží z blízkosti zázemí města a obráceně.

Na jižní straně kopce, která je odvrácená od palmovecké zástavby a přiléhá ke kolejišti, je dnes periferie a nedostavěné Technologické centrum (nedostavěný kryt ochranného systému metra), jehož dostavba se stále zvažuje. Areály na jižní straně kopce navrhujeme postupně transformovat – potenciálně lze uvažovat o rozšíření Stadionu mládeže. Jižní strana palmoveckého kopce se může v budoucnu stát rekreačně-sportovním zázemím Palmovky.