#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Infrastruktura
Dokončen

Štvanická lávka

Lokace:
Praha 7 – Holešovice
Praha 8 – Karlín
Bubenské nábřeží
Architekt:
Jan Mourek, Marek Blank, Petr Tej
Investor:
hlavní město Praha
Typologie:
Infrastruktura, Veřejné prostranství
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2018
Dokončení:
Q3 2023
Investice:
298 mil. Kč
Aktualizováno:
31. 7. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha, Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek
01/06

Nová lávka zabezpečí toto propojení a z celoměstského pohledu přispěje ke kompaktnosti tras cyklistické dopravy na ose Žižkov–Karlín–Holešovice–Troja. Nová lávka má také velký význam pro zpřístupnění ostrova Štvanice jako významné rekreační lokality. Pro automobily je dostupnost Štvanice zabezpečena přes Hlávkův most. Pro pěší je však tento přístup nekomfortní, s velkou docházkovou vzdáleností pro obyvatele Karlína i Holešovic. Myšlenka lávky přes Štvanici je dlouhodobě zakotvena v územním plánu Prahy.

Soutěž byla vyhlášena se záměrem nalézt nejvhodnější návrh řešení nové lávky, na jehož základě bude vypracována projektová dokumentace a následně lávka realizována. Ve spolupráci s dotčenými institucemi a odborníky bylo vytvořeno zadání, v souladu s nímž soutěžní týmy zpracovaly své návrhy. Soutěže se zúčastnilo 48 týmů, z toho 16 zahraničních. Odborná porota mezi nimi vybrala dva, které podaly nejkvalitnější návrhy a udělila jim první a třetí cenu.

Návrh řešení měl podpořit celoměstsky významné propojení mezi městskými částmi a zároveň zpřístupnit ostrov Štvanice. Nová lávka by měla poskytnout komfortní a jednoduchý přístup. Nejdůležitějšími limity jejího návrhu byly požadavky protipovodňové ochrany, správce toku a vodní cesty, charakteristická urbanistická situace na obou březích a požadavky na bezbariérové řešení nástupů na lávku. Poloha lávky navazuje na územní plán, na straně Holešovic byl nástup definován na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice, na straně Karlína pak na Rohanském nábřeží s vyústěním na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře a následně na plánovaný veřejný prostor rozvojového území Rohanského ostrova. Přístup na lávku byl požadován také ze Štvanice. Lávka bude překlenovat koryto řeky v šířce 38 m mezi Karlínem a Štvanicí a 149 m mezi Štvanicí a Holešovicemi.