Michaela Hečková
Tenká bílá linie. Štvanická lávka by měla vydržet bez oprav 200 let

Štvanická lávka, která spojuje Karlín s Holešovicemi a ostrovem Štvanice, se slavnostně otevřela 28. července 2023. Dlouho se jí pracovně říkalo HolKa podle stejnojmenného přívozu, který byl v provozu od roku 2015. Chodci a cyklisté si ji okamžitě oblíbili. Není se čemu divit. Lávka z bílého ultra-vysokohodnotného betonu od Petra Teje, Marka Blanka, Jana Mourka a Víta Najvárka nabízí příjemnou procházku přes řeku a nový pohled na Prahu.

Bílá linka nad řekou

Lávka je bílá, minimalistická. Vine se krajinou jako tenká, nenápadná křivka. Je dlouhá 300 metrů, rampa na Štvanici má 80 metrů. Má pět pilířů, přičemž dva jsou ukotvené na Štvanici, dva ve Vltavě a poslední v Karlíně. Je široká čtyři metry, u rampy na ostrov Štvanice pak tři metry. Jejími autory jsou Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek a Vít Najvárek. Návrh vzešel z mezinárodní architektonické soutěže v roce 2017. Šlo tak vlastně o jednu z prvních veřejných soutěží, kterou Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) uspořádal. Projektů se tehdy sešlo celkem 52. Lávka se začala stavět v lednu 2022.

Není beton jako beton

Lávka pro pěší a cyklisty je z bílého ultra-vysokohodnotného betonu (ultra-high-performance concrete – UHPC), který vyvinul architekt a mostní inženýr Petr Tej s kolegy. Je mimořádně subtilní, připomíná bílý mramor. Skládá se z malinkých zrn kameniva – největší zrno zde má v průměru dva milimetry, v normálním betonu je to i 32 milimetrů a více. Materiál díky tomu nemá póry, do nichž by vnikala voda, která při mrazech klasický beton trhá. Na první pohled zaujme svým zakřivením. Speciální beton je trvanlivý. Proto by Štvanická lávka měla vydržet bez oprav 200 let, zatímco běžné betonové konstrukce vyžadují opravy už po 50 letech.

Štvanická lávka je dlouhá 300 metrů.

Autor: Alexandra Timpau

„Konstrukci jsme navrhli jako minimalistickou městskou sochu. Chtěli jsme, aby lávka působila jako přirozená křivka. Našim cílem byla jednoduchá linka, která nebrání v pohledech na město. Navrhnout tuto stavbu bylo náročné konstrukčně i staticky, kvůli plynulosti provozu jsme však nechtěli mít žádné schodiště, žádné jiné napojení, pouze rampu. Parapetní nosníky, které jsme zvolili, jsou typické pro pražské mosty. Najdete je třeba na Libeňském mostu. Štvanická lávka tak odkazuje ke svému okolí, má své pevné místo v Praze.“

architekt Petr Tej.

Velká voda není problém

Neohrozí ji ani povodně. Poslední pole mostu na holešovické straně je totiž možné zvednout tak, aby odolalo průtoku tisícileté vody. Stavba má také drobné spáry, kterými odtéká dešťová voda. „V jednom místě je ocelový kloub, kolem kterého se vše otáčí. V opěře je pak hydraulický píst, který celou lávku zdvihne do pozice o 3,2 metry nahoru,“ doplňuje Petr Tej.

Lávka spojuje Holešovice, Karlín a ostrov Štvanice.

Autor: Alexandra Timpau

Když se potká zajíc, býk a kůň

Minimalistické tvary lávky doplňují ornamentální detaily. Bronzové zábradlí je podsvícené, každý konec zdobí jiná zvířecí hlava. Štvanice má zajíce, Karlín koně s odkazem na tehdejší jízdárnu. Pro Holešovickou tržnici, kde kdysi bývala jatka, zvolil autor ornamentů Aleš Hvízdala motiv býka. Na ostrov Štvanice klesá z lávky dlouhá rampa, která opisuje hranu ostrova. U jejího nástupu stojí socha s názvem Řeka od emeritního profesora Akademie výtvarných umění v Praze Jana Hendrycha. Sochu má ve správě Galerie hlavního města Prahy.

Součástí zábradlí jsou ornamentální zvířecí hlavy.

Zdroj: IPR Praha

Štvanice ožívá

Lávka spojuje tři rozvíjející se lokality Prahy – dynamický Karlín s novou výstavbou na Rohanském ostrově, Holešovickou tržnici, která prochází postupnou revitalizací pod vedením CMC architects a Studia Perspektiv a ostrov Štvanice. Na karlínské straně je navíc čerstvě dokončená cyklostezka, na té holešovické zase rekonstrukce Bubenského nábřeží. Nyní se upravuje i část ostrova Štvanice podle návrhu architekta Radka Kolaříka. „Pěší propojení Holešovic a Karlína je skvělou zprávou nejen pro obyvatele těchto dvou čtvrtí, ale všech, kteří si chtějí pohodlně zkrátit cestu přes Vltavu. Ostrov Štvanice se navíc díky lávce stane ještě přístupnějším místem pro relaxaci všech obyvatel i návštěvníků Prahy. Aktuálně se dokončil také manuál rozvoje ostrova Štvanice. Vedení města bude předložen na začátku září,“ říká ředitel IPR Praha Ondřej Boháč. Některé změny bude možné realizovat hned po jeho schválení. Jedná se třeba o zpřístupnění břehů Vltavy, na kterých vznikne příjemné posezení u vody.

Štvanice má obrovské kouzlo i rekreační potenciál. Doteď ale byla špatně přístupná. Lávka to jednou provždy změnila.

Zdroj: IPR Praha

Prahou pěšky i na kole

Za pozornost stojí také okolí lávky. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) zde testuje prototypy nových prvků pěší navigace. Na Bubenském nábřeží tak najdete obelisk a směrovku, které by v budoucnu měly nahradit stávající nevyhovující městské značení pomocí hnědých turistických směrovek. Hlavní novinkou je použití map bližšího okolí, jak to známe třeba z Londýna, New Yorku a dalších velkých metropolí. Mapa vám jednoduše řekne, co se nachází v nejbližších patnácti minutách od místa, kde zrovna stojíte.

Lávka nabízí příjemnou procházku nebo projížďku mezi Karlínem a Holešovicemi.

Zdroj: IPR Praha

Přívoz už není v provozu

Štvanická lávka nahradila legendární přívoz HolKa, který zajišťoval spojení mezi holešovickým a karlínským břehem. Přívoz fungoval od 7. srpna 2015, tedy necelých osm let. Přepravil téměř 690 000 cestujících, což znamená průměrně 377 osob denně.

Lávku čeká ještě jedna drobná změna. Aktuálně totiž funguje v režimu předčasného užívání, což znamená, že je stavba způsobilá a bezpečná k běžnému provozu veřejnosti. Není ale ještě plně zkolaudovaná. Jakmile se tak stane, zmizí také pomocná konstrukce pro zdvih lávky při povodni na holešovické břehu. Po kolaudaci si převezme lávku do správy Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Výstavba lávky, jejímž investorem je hlavní město, vyšla celkem na 352 milionů Kč.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.