Ne
pro děti
Archihrátky: Malý pozorovatel

Jak vnímáme město? Jak se mění náš pohled při pohybu a v klidu? Jaká prostředí ve městě nacházíme a odkud je pozorujeme? To zjistíme na jednotlivých stanovištích. Praha je díky své velikosti a historickému vývoji velmi rozmanitá, při pohybu městem potkáváme různé struktury města a odlišné typy prostředí. Od rostlého centra, přes sídliště po vesnice. Projdeme se kolem domů, parkem nebo přes náměstí. Budeme společně pozorovat město a zapojíme všechny smysly. Budeme tvořit, vyrábět, poslouchat, a hlavně se pohybovat. Pro rodiče a doprovod jsou připravené další zajímavé informace.

Program je určen pro předškolní děti od 2 do 7 let v doprovodu.

Rezervace na GoOut (1 rezervace pro 1 dítě s doprovodem).

Související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.