So
Festival
Haptická prohlídka
DA 2022 | Prager a rekonstrukce

Znáte plastiku Miloslava Chlupáče před vstupem do CAMPu? Tento sochař ji vytvořil v roce 1972 ve spolupráci s architektem budov IPRu Karlem Pragerem. Sedm kamenů ze zbuzanského vápence je umístěno v různých rozestupech od sebe. Mezi některými může projet auto, ale mezi jinými se jen stěží prosmýknete. Jak je tento materiál hrubý, jakou strukturu má kabřinec a jaké to je, osahat si haptický model Pragerových kostek v měřítku 1:350, to vše vám na komentované haptické prohlídce představí náš kolega Jiří Jaroš.


Sraz před vstupem do CAMPu, omezená kapacita, nutná rezervace.

Akce je od 11.00–12.00.

Související