Út
komentovaná prohlídka
CAMP TOUR: Živé vnitrobloky

Zelené dvory dýchají za velkoměsto. Pojďte s námi objevit oázy, které zlepšují kvalitu ovzduší, podporují biodiverzitu a vytvářejí příjemné prostředí pro obyvatele. Vydáme se na Prahu 3, kde navštívíme dva běžně nepřístupné vnitrobloky. Provede nás Barbora Týcová ze spolku Bieno, koordinátor participativního plánování na Praze 3 Karel Světlík a místní tahouni, kteří stojí za proměnami těchto prostor. Díky jejich zásahům ožívají vnitrobloky zelení i aktivitami, což pomáhá budovat sousedské vztahy a zlepšovat kvalitu bydlení.

Vnitroblok v Hořanské ulici, náležející ke stoletému pavlačovému domu ve správě SVJ, prošel rekonstrukcí před zhruba 12 lety. S návrhem zahrady obyvatelům pomohli studenti zahradnické školy, prostor se od té doby úspěšně rozvíjí dál a plynule pokračuje výsadba stromů, keřů i trvalek. Vnitroblok je v horkých dnech zelený a chladivý, dešťová voda se zde zachytává do nádrží u fasády a využívá na zálivku. Údržba probíhá svépomocně – lidé sem však chodí nejen pracovat, ale i relaxovat, opalovat se a děti zde mohou dovádět. Několikrát za rok místo ožívá drobnými sousedskými akcemi.

Vnitroblok na Žižkově náměstí spravuje SVJ a tvoří jej dva spodní od sebe oddělené zpevněné dvorky a hlavní horní pozemek. Ten je mírně svažitý, se vzrostlými stromy a další zelení, částečným pěstováním a kompostováním. Celkový stav ale obyvatelům nevyhovoval a dohodli se ho společně změnit. Ve spolupráci se spolkem Bieno zde začal proces obnovy. Po participačním setkání obyvatel proběhla úspěšná svépomocná brigáda a byl připraven koncepční návrh celého prostoru, který se v roce 2024 realizuje.

Sraz: Hořanská 1513/4, Praha 3

Obyvatelé obou domů získali na rekultivaci vnitrobloků granty od MČ Prahy 3. Součástí komentované prohlídky je přejezd pražskou MHD.

Vstupem na akce CAMPu souhlasíte se zveřejněním fotografií a videonahrávek.

Související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.