rezervace
2023
talk show
Camping s Ondřejem Cihlářem: Jolanta Trojak a Richard Biegel

Dva historici umění. Dva pohledy do minulosti. Únorový Camping patří knihám: románovému objevu roku 2022 nazvanému Svatava a odborně-dobrodružné knize Město v bouři. Do talk show Ondřeje Cihláře přijala pozvání Jolanta Trojak, jež ve svém knižním debutu popisuje, jak Evropané znavení tempem průmyslové revoluce zjišťují, že ani technický pokrok není samospasitelný. Unikají tak do ezoterických nauk, tajných spolků a narkotik. Do druhého křesla usedne předseda Klubu za starou Prahu, Richard Biegel, který se ve své nové knize věnuje urbanistické proměně našeho malebného historického souměstí na ambiciózní velkoměsto a následně metropoli nového státu.

Svá místa si rezervujte přes GoOut. Sezení není číslované. Pokud divák s platnou vstupenkou neobsadí své místo nejpozději 5 minut před stanoveným začátkem akce, jeho právo na dané místo bude přenecháno návštěvníkům bez rezervace.

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.