kino
diskuze
Domov základ života

Jak můžeme společně přispět k lepšímu bydlení pro všechny? Dokument "Domov základ života" se zaměřuje na inovativní praxi garantovaného bydlení v České republice. Tento přístup efektivně spojuje majitele bytů s domácnostmi, které naléhavě potřebují střechu nad hlavou. Klíčovou roli v tomto procesu hraje garant, kterým může být buď obec, nebo nezisková organizace. Film představuje, jak tento systém funguje a jaké přináší výhody pro všechny zúčastněné strany. Zkoumá důvody, proč je garantované bydlení úspěšné a jak může přispět k řešení problémů s dostupností bydlení. Publiku poskytuje vhled do praxe, která se ukazuje jako účinný nástroj v boji proti bytové nouzi. Po promítání bude následovat panelová diskuse s protagonisty filmu, v níž budete mít příležitost dozvědět se o jejich zkušenostech a diskutovat o budoucnosti garantovaného bydlení u nás.

Pozvání do diskuze přijali:

  • Barbora Bírová – ředitelka Platformy pro sociální bydlení
  • Eva Nedomová – vedoucí přímé péče v organizaci Romodrom
  • Jana Volná – koordinátorka Housing First programu v organizaci Romodrom
  • Zuzana Kříčková – pracovnice v sociálních službách se zkušeností s bytovou nouzí
  • Kristýna Bartošová – dramaturgyně filmu Domov základ života
  • Šimon Pešta – režisér filmu Domov základ života

Film vznikl v rámci projektu ROMApartments. Projekt je financován prostřednictvím programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství.

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.