2023
konference
Festival kreativní byrokracie 2023

Která rozhodnutí už dnes napíše líp robot? Jak udržet expertní konzultační kapacity uvnitř státu? A proč je při jednání výboru Petr vždycky „pan profesor“, zatímco Marie je „Maruška“? Česko hledá důvěryhodnou, kompetentní, otevřenou a sebevědomou veřejnou správu. Potřebuje ji k tomu, aby obstálo před výzvami stále rychleji se měnícího světa. Festival kreativní byrokracie podporuje a úředníky a jejich spojence – ty, kteří na všech úrovních státní správy i samosprávy mění svět tak, aby byl svobodnější. Oslavuje inovace ve veřejném sektoru a jejich přínos k lepší, udržitelnější a spravedlivější společnosti. Hledá odpovědi na otázky a výzvy úředního světa skrze odborné diskuse i praktické workshopy.

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.