2023
pro děti
kroužek
Město ve tvých rukou

Kroužek pro děti Město ve tvých rukou. Pravidelná setkání na téma město a jeho fungování plná zkoumání, nápadů, diskuzí a tvoření. Důležité informace děti zjistí od těch, kdo jim dobře rozumí – architektů, urbanistek, socioložek nebo expertů na komunikaci s lidmi z Institutu plánování a rozvoje Prahy a dalších organizací. První měsíc budou zaměřeny na architekturu. Děti prozkoumají areál Emauz a Pragerovy kostky, v nichž sídlí CAMP. Potřebují opravit. Jak by mohla vypadat rekonstrukce podle vašich návrhů? Další měsíc se bude mluvit o městech. Proč se v některých žije lépe? Děti se podívají na prvky, ze kterých se město skládá, a jak jsou propojeny. Navrhnou vysněné město. Pak budou zkoumat veřejný prostor. Jak lidé tráví čas na náměstí? Kudy chodí? Co se dětem líbí nebo nelíbí? Co by si přáli změnit? Vyzkouší si metody výzkumu v terénu. Nakonec zjistí, jak se mohou lidé, i děti nebo babičky, zapojit do proměny nějakého místa ve městě. Představí si proces participace a vyzkouší si ji v různých rolích.

Program je určen pro děti od 9 do 15 let. Děti se budou scházet každý čtvrtek v 15:00 v CAMPu a jednou za měsíc vyrazí na výlet do města. Pro přihlášky a více informací na edu@ipr.praha.eu. První setkání proběhne 2. března 2023.

Související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.