2023
křest
diskuze
Palác Elektrických podniků v běhu času

Svého času byl největší administrativní budovu v Praze. Reprezentoval ukázku moderních stavitelských postupů a technologií. Tento velkorysý projekt byl dokončen podle návrhu architektů Adolfa Benše a Josefa Kříže v roce 1935. Nová kniha Palác Elektrických podniků v běhu času, která vychází v nakladatelství ARGO, není jen výpravnou monografií představující architekturu a typologii tohoto výjimečného objektu, ale zabývá se současně i společenským a kulturním kontextem dané doby. Z velké části mapuje i rozsáhlou přestavbu spojenou s částečnou konverzí paláce, kterou lze označit za jednu z nejnáročnějších rekonstrukcí památkově chráněného objektu na území Prahy. V tomto ohledu publikace přináší obohacení poznatků o meziválečné architektuře i o možnostech její obnovy. Bohatý fotografický a dokumentační materiál se prolíná s úvahami historiků, techniků i architektů o tektonice, materiálech, ale zejména o kompozici, řádu a estetice, které jsou nadčasovým poselstvím této stavby.

Související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.