2023
vernisáž
Výstava
Praha zítra? Domy a byty

Kde není bydlení, tam není město. Domy a byty jsou základní tkání lidských sídel – stejně jako ulice, náměstí, obchody, kanceláře, výrobny nebo podzemní potrubí. Každé zdravé a rozvíjející se město vyžaduje dostatek bydlení pro všechny stávající, ale také nové obyvatele. Ideálně v hustě osídlené a kvalitně propojené zástavbě, která šetří jak životní prostředí, tak i veřejné rozpočty.

Nová výstava v rámci cyklu Praha zítra? popisuje příčiny, proč má hlavní město České republiky v otázce bydlení k ideálnímu stavu ještě dost daleko. Současně však také ukazuje cesty, které vedou k tomu, aby se nabídka kvalitního a dostupného bydlení pro současné i budoucí obyvatele Prahy významným způsobem zlepšila. Návštěvníci výstavy si jako vždy mohou vybrat, zda chtějí informace vstřebávat prostřednictvím velkoplošné projekce, nebo dají přednost tištěné formě v podobě volně dostupného katalogu. Audiovizuální vrstva expozice se skládá hned ze tří částí. První vysvětluje, kdo a jak byty na území hlavního města staví, druhá představí rozmanitou tvář současného bydlení: fotografický esej „Domy, byty, lidi“ pozve návštěvníky k nakouknutí do rozličných typů pražských domácností – od bezdomoveckého nocležiště po luxusní podkrovní rezidence v centru města. Třetí část pak tvoří zvuková montáž složená ze široké škály názorů, které na téma rozvoje bydlení rezonují mediálním prostorem. Návštěvníci výstavy se při sledování projekce mohou pohodlně usadit na pravděpodobně největší pohovce ve městě – o rozměrech nejmenšího pražského bytu. Díky prohlížečce mapového portálu prahazitra.camp mohou návštěvníci také snadno zjistit, kolik bytů (a kde) se v příštích deseti letech v Praze postaví.

Data, informace a prognózy prezentované na výstavě se opírají především o Strategii rozvoje bydlení v hl. m. Praze, kterou zpracoval IPR Praha a v roce 2021 schválila Rada hl. m. Prahy. Adaptace strategie je důležitým krokem k překonání stagnace, výstavby nových bytů a rozšiřování městského fondu, ve které se dnes Praha nachází. Jednou z významných příčin celého problému je fakt, že Praha neměla dlouhodobě aktivní a cílevědomou bytovou politiku a dávala více prostoru osobním zájmům některých Pražanů, trhu a privatizaci bytového fondu. A právě v tom se musí situace změnit.

Na vernisáž se prosím registrujte.

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.