St
diskuze
Stream
Rethink Architecture: Udržitelnost bez technologií

Udržitelnost v architektuře – to nejsou jen sofistikované moderní technologie, kterými se nezřídka dohání nevhodný koncept stavby. Těžba surovin na výrobu technologií, doprava a posléze recyklace technologických zařízení přinášejí značné ekologické dopady. Úvodní přednáška Rethink Architecture v roce 2024 se zaměří na téma low-tech aneb jak koncipovat stavby udržitelně a bez složitých technologií pro jejich fungování. Jak se můžeme inspirovat historickou architekturou a přizpůsobit se kontextu i místním přírodním podmínkám? Ukážeme si také vhodné příklady ze současnosti a v neposlední řadě se zaměříme na ekonomické úspory i sociální rozměr low-tech přístupu.

Pozvání do diskuze přijali:

  • Petr Lešek / architekt, spoluzakladatel ateliéru Projektil architekt a 1. místopředseda představenstva České komory architektů, kde se věnuje tématům zadávání veřejných zakázek, udržitelnosti, vzdělávání dětí a mládeže a Politice architektury a stavební kultury ČR

  • Alžběta P. Brůhová / architektka kombinující vlastní praxi, výuku (koordinátorka ateliéru A2 | Future Architectures Platform) a práci v neziskové organizaci Architektky, kterou spoluzaložila

  • Jan Pivec / stavební inženýr a architekt s vlastní projekční kanceláři Pivec Projekce, která tvoří společný ateliér s významnými českými architekty Helenou a Daliborem Borákovými

  • Jan Žemlička / fanoušek rozumných budov a projektant i konzultant technického zařízení budov

Související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.