Stávající bloková struktura pražských Dejvic byla založena ve 20. letech 20. století podle urbanistického konceptu profesora Antonína Engela. Koncept je založen na osové, symetrické kompozici s ústředním prostorem Vítězného náměstí. Severozápadní kvadrant Vítězného náměstí však není dodnes zastavěn, náměstí není uzavřeno a původní urbanistická koncepce ztrácí na čitelnosti. Společnost Fourth Quadrant s.r.o., tvořená investory Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou plánují toto prázdné místo ve struktuře Dejvic zastavět. Architektonické řešení dostavby 4. kvadrantu bylo hledáno v mezinárodní architektonické soutěži, připravované ve spolupráci s hlavním městem Praha a městskou částí Praha 6. Cílem soutěže bylo najít optimální architektonické a urbanistické řešení dostavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí. Návrhy měly respektovat původní urbanistickou koncepci Antonína Engela z roku 1924 a zároveň navázat na záměry Prahy na revitalizaci Vítězného náměstí a rozvoj veřejných prostranství Kampusu Dejvice. Současně měly zohlednit soudobé požadavky na polyfunkční zástavbu splňující nejvyšší enviromentální standardy, která bude místem čilého společenského, ekonomického a kulturního života Prahy 6. Soutěžící měli za úkol navrhnout multifunkční objekt s byty, kancelářemi, obchody, službami i restauracemi, ale i novou budovu VŠCHT. V té vzniknou učebny, zázemí pro studenty, veřejné prostory či minipivovar. Součástí zadání byl také návrh nového kulturního centra Prahy 6, které nabídne prostory pro koncerty, výstavy, divadelní představení i komunitní akce. Soutěž byla vyhlášena v srpnu 2022. Celkem se přihlásilo 44 týmů, z nich porota vybrala v září 2022 na základě zaslaných portfolií 10 účastníků pro první kolo. Do druhého kola postoupilo v únoru 2023 pět týmů. Vítězný návrh vybrala porota v červnu 2023. Stal se jím společný návrh holandské kanceláře Benthem Crouwel Architects a českého studia OVA.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.