Území 56 hektarů podél pravého břehu pražského meandru – Rohanský a Libeňský ostrov – prochází postupnou proměnou. Kromě soukromých investic tu probíhá také několik městských projektů. Hlavní město je v místě vlastníkem velké části pozemků, které jsou nezastavitelné a je potřeba kvalitně a udržitelně navrhnout jejich budoucí rozvoj dle potřeb města a jeho obyvatel. Úkolem mezinárodního soutěžního dialogu, který vyhlásil IPR Praha spolu s Magistrátem hl. m. Prahy na jaře 2022, bylo navrhnout podobu, do níž se během příštích let bude veřejné prostranství podél řeky Vltavy měnit, jak bude fungovat a jak o něj budeme pečovat. Lokalita, jíž se v minulosti nevěnovalo příliš pozornosti, se tak stane místem nejen pro divokou přírodu, bydlení a práci, ale také odpočinek a zároveň bude chránit Pražany před povodněmi.

Cílem města je realizovat přírodní povodňový park na řece, Park Maniny, jehož úkolem je nejen posílit protipovodňovou ochranu města, ale též obnovit spojení mezi městem, člověkem a řekou. Důležitým tématem rozvoje území je také rozvoj místních komunit, zvyšování biodiverzity, zachování tamní městské divočiny a zapojení území do kontextu stávajícího města i projektů na Vltavě.

Výsledkem mezinárodního soutěžního dialogu je Studie Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova. Čtyři vybrané týmy složené z ateliérů z Belgie, Nizozemí a České republiky paralelně navrhovaly budoucí podobu protipovodňového parku a přilehlých veřejných prostranství. Cílem soutěžního dialogu bylo prověřit původní projekt odtěžení zeminy v území a vznik nového kanálu a najít nejvhodnější přístup k území i vzhledem k novým poznatkům a potřebám, a to v kontextu současných majetkoprávních vztahů a za dostupných finančních prostředků. Nejlepší návrh vybrala odborná komise v květnu 2023, vítězem se stal tým OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR.

související

Ahoj! V září 2022 jsme spustili základní verzi nového webu. Před spuštěním jsme provedli uživatelské testování, ale to pravé uživatelské testování je to, které probíhá právě teď.

Budeme rádi, když se dozvíme, jak se Ti web používá, jestli Tě napadá, jak ho vylepšit nebo Ti na něm něco chybí, případně pokud narazíš na nějakou chybu. Děkujeme!

Dej nám feedback →

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.

Poslechněte si audio příspěvky od Iwana Baana v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.