Nové parky, řešení krize bydlení, hezčí ulice i náměstí. O tom byla výstava To je Plán! v CAMPu, která probíhala od 26. dubna do 30. června. Ukázala nově chystaný územní plán Prahy – Metropolitní plán, který zpracovává Institut plánování a rozvoje (IPR). Návštěvníci se mohli seznámit nejen s jeho základními principy, ale především s upraveným návrhem, ke kterému mohli přímo na místě podat připomínky. Buď v online aplikaci nebo přes Portál Pražana. Součástí výstavy byla také veřejná projednání plánu, komentované prohlídky i vycházky.

Plánovat je potřeba společně

Návrh Metropolitního plánu byl poprvé veřejnosti představen v roce 2018. Během takzvaného společného jednání podala připomínky zejména ministerstva a úřady. Veškeré tehdejší připomínky byly vyhodnoceny a zapracovány do aktualizované verze, která byla od 26. dubna do 30. června představena veřejnosti na výstavě To je Plán! Plán se tak dostal do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého proběhlo i další kolo připomínkování.

Dostupné bydlení i ochrana pražských panoramat

Praha svůj nový Metropolitní plán nevyhnutelně potřebuje. Stávající územní plán je totiž vyčerpaný. Současný rozvoj Prahy probíhá prakticky jen v územích, kde již proběhla změna územního plánu. Metropolitní plán proto pomůže metropoli zdravě a udržitelně se rozvíjet. Zároveň myslí oproti staršímu plánu mnohem více na ochranu sídlištní zeleně, ochranu charakteru a jedinečnosti jednotlivých čtvrtí a lokalit či posílení nezastavitelnosti parků i návrh mnoha nových. Naprostou novinkou je pak regulace panoramat a ochrana horizontů či výšková regulace staveb na celém území Prahy, která dosud metropoli chyběla. Praha by se nově také neměla rozpínat volně do krajiny a měla by mít jasně stanovené hranice. Zároveň se myslí na efektivnější využití brownfieldů a podporu dostupného bydlení. Posílit by se měla také ochrana veřejné vybavenosti.

Kurátorem výstavy je architekt Martin Hejl ze studia Loom on the Moon, které stojí mimo jiné za multimediální expozicí ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Pět principů budoucí Prahy

Výstava, jejíž kurátorem byl architekt Martin Hejl ze studia Loom on the Moon, probíhala v obou sálech CAMPu. V Černém sále se návštěvníci seznámili s pěti základními principy plánu. Přístup k tématům, jako je prostředí okolo nás, klimatická změna, dostupnost bydlení, veřejná prostranství nebo veřejná vybavenost, byl znázorněn pomocí podlahových projekcí. Panoramatická stěna prostřednictvím ručně malované animace zase rozhýbávala Prahu tak, jak ji dnes známe.

V Černém sále se představí pět základních principů plánu – prostředí okolo nás, klimatická změna, dostupnost bydlení, veřejná prostranství a veřejná vybavenost.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

V druhém, Bílém sále, byl představen samotný návrh Metropolitního plánu v aktualizované verzi. Návštěvníci se zde mohli seznámit s dokumentací, klást konkrétní dotazy pořizovatelům i zpracovatelům plánu, případně přímo na místě podat k aktualizovanému návrhu připomínku.

Přímo v Bílém sále CAMPu můžete podat připomínku k novému Metropolitnímu plánu.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

A jak to bude dál?

Po veřejném projednání budou všechny podané připomínky vyhodnoceny a výsledky budou zaneseny do nové podoby Metropolitního plánu. Tento proces je v kompetenci pořizovatele, tedy Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Následně mohou nastat dvě varianty – pokud nedojde k podstatným úpravám návrhu, bude plán v upravené podobě předložen Radě hlavního města a Zastupitelstvu ke schválení, a to v průběhu roku 2023. Pokud by byl však návrh výrazně měněn, bude se opakovat veřejné projednání a občané dostanou opět možnost se k návrhu vyjádřit, avšak pouze k jeho měněným částem.

Více informací o Metropolitním plánu, výstavě i doprovodném programu najdete na webu metropolitniplan.praha.eu.

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.