Během posledního století dalo pražské hudební prostředí vzniknout hned několika symfonickým orchestrům, paradoxně se však za tu samou dobu hlavní město nedočkalo žádného nového koncertního sálu. Dvořákova síň Rudolfina z roku 1885 a mladší Smetanova síň Obecního domu z roku 1912 sice prošly důkladnou rekonstrukcí, stále se však jedná o sály historické, které postrádají potřebný prostorový i technický standard staveb pro symfonickou hudbu 21. století. Taková by naopak měla být nová budova Vltavské filharmonie, jejíž podobu vybrala Praha v mezinárodní architektonické soutěži.

Expozice soutěžních návrhů budovy Vltavské filharmonie v Centru architektury a městského plánování podrobně představuje výsledky mezinárodního architektonického klání, do kterého se přihlásilo celkem 120 týmů z 25 zemí. Finalisté vybraní odbornou porotou odevzdali 19 soutěžních návrhů, ze kterých v květnu tohoto roku vzešel vítěz.

Návštěvníci mají příležitost se v Černém sále seznámit se všemi soutěžními projekty – informace o návrzích jsou zprostředkované velkoplošnou projekcí, fyzickými modely, detailní srovnávací prohlížečkou na dotykovém panelu a volně dostupným katalogem včetně karet jednotlivých projektů. Součástí výstavy je také podrobné hodnocení mezinárodní poroty. Bílý sál představuje práci vítězného týmu – dánského architektonického ateliéru Bjarke Ingels Group (BIG),jenž kromě domovské Kodaně sídlí také v Londýně, New Yorku, Barceloně či Šen-čenu. Zde může návštěvník mj. zhlédnout rozhovor se zakladatelem studia – Bjarkem Ingelsem a dozvědět se tak více přímo od jednoho z hlavních autorů budoucí pražské ikony.

Za vstřícnost a pomoc při tvorbě expozice soutěžních návrhů na novou koncertní síň Prahy děkujeme kolegům z IPR Praha, MHMP a projektovému týmu Vltavské filharmonie. Poděkování patří také soutěžním týmům, porotcům a všem přizvaným odborníkům, kteří se této jedinečné mezinárodní soutěže účastnili.

Ahoj! V září 2022 jsme spustili základní verzi nového webu. Před spuštěním jsme provedli uživatelské testování, ale to pravé uživatelské testování je to, které probíhá právě teď.

Budeme rádi, když se dozvíme, jak se Ti web používá, jestli Tě napadá, jak ho vylepšit nebo Ti na něm něco chybí, případně pokud narazíš na nějakou chybu. Děkujeme!

Dej nám feedback →

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.

Poslechněte si audio příspěvky od Iwana Baana v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.