Během posledního století dalo pražské hudební prostředí vzniknout hned několika symfonickým orchestrům, paradoxně se však za tu samou dobu hlavní město nedočkalo žádného nového koncertního sálu. Dvořákova síň Rudolfina z roku 1885 a mladší Smetanova síň Obecního domu z roku 1912 sice prošly důkladnou rekonstrukcí, stále se však jedná o sály historické, které postrádají potřebný prostorový i technický standard staveb pro symfonickou hudbu 21. století. Taková by naopak měla být nová budova Vltavské filharmonie, jejíž podobu vybrala Praha v mezinárodní architektonické soutěži.

Expozice soutěžních návrhů budovy Vltavské filharmonie v Centru architektury a městského plánování podrobně představuje výsledky mezinárodního architektonického klání, do kterého se přihlásilo celkem 120 týmů z 25 zemí. Finalisté vybraní odbornou porotou odevzdali 19 soutěžních návrhů, ze kterých v květnu tohoto roku vzešel vítěz.

Návštěvníci mají příležitost se v Černém sále seznámit se všemi soutěžními projekty – informace o návrzích jsou zprostředkované velkoplošnou projekcí, fyzickými modely, detailní srovnávací prohlížečkou na dotykovém panelu a volně dostupným katalogem včetně karet jednotlivých projektů. Součástí výstavy je také podrobné hodnocení mezinárodní poroty. Bílý sál představuje práci vítězného týmu – dánského architektonického ateliéru Bjarke Ingels Group (BIG),jenž kromě domovské Kodaně sídlí také v Londýně, New Yorku, Barceloně či Šen-čenu. Zde může návštěvník mj. zhlédnout rozhovor se zakladatelem studia – Bjarkem Ingelsem a dozvědět se tak více přímo od jednoho z hlavních autorů budoucí pražské ikony.

Za vstřícnost a pomoc při tvorbě expozice soutěžních návrhů na novou koncertní síň Prahy děkujeme kolegům z IPR Praha, MHMP a projektovému týmu Vltavské filharmonie. Poděkování patří také soutěžním týmům, porotcům a všem přizvaným odborníkům, kteří se této jedinečné mezinárodní soutěže účastnili.

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.