Michaela Hečková
Jak zahustit město? Vítězkou 23. ročníku Přehlídky diplomových prací je Tatiana Uhríková z Fakulty architektury VUT v Brně

Demolice staveb z období brutalismu, obnova historického městského bloku, zahušťování prostor center měst, venkovní galerie v prostoru Pražského hradu, krajina zasažená těžebním průmyslem nebo památník a historická expozice. To jsou témata, kterým se věnovali finalisté 23. ročníku Přehlídky diplomových prací. Soutěž každoročně pořádá Česká komora architektů se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů. Letos se o ocenění ucházelo 97 diplomantů. Vítězkou se stala Tatiana Uhríková z Fakulty architektury VUT v Brně s návrhem konverze historického městského bloku ve slovinské Lublani. Vůbec poprvé mohli studenti a absolventi soutěžit také o tříměsíční stáž Kaplicky Internship v ateliéru Foster+Partners.

Vítězná práce Tatianay Uhríkové se věnuje aktuálnímu tématu zahuštění města.

Zdroj: Diplom.ky

Město je potřeba zahustit

První cenu získala absolventka Fakulty architektury VUT v Brně Tatiana Uhríková za projekt Konverzia mestského bloku v Ľubľani. Pod vedením Vítězslava Nového zpracovala urbanisticko-architektonickou studii věnující se mimořádně aktuálnímu tématu, a to obnově historického městského bloku ve slovinské Lublani. Případová studie může navíc fungovat jako univerzální návod pro hledání možností, jak zahušťovat městský prostor kdekoliv na světě. Autorka se věnuje rozboru, analýze prostoru z hlediska kvalit, vad i potenciálu, na základě rešerše si definuje metodiku a strategii. Následně se zaměřuje na návrh. „Uhríková pracuje stejně s hmotami, budovami a jejich náplní jako s prostory, jejich hierarchií, povahou a prostupností. Dochází ke kultivovanému a plně odůvodněnému názoru, který prezentuje uceleným a srozumitelným způsobem. Je jistě možné polemizovat s výsledkem úvahy, nikoliv ale pochybovat o vyzrálém a profesionálním přístupu k řešení dané úlohy, která je svého druhu velmi kvalitním příspěvkem k diskuzi o formování městského prostředí,“ konstatovali porotci. Ocenili také precizní zpracování studie s přehlednou strukturou a originálním, ale srozumitelným, grafickým designem. Vítězný projekt získal finanční odměnu ve výši 50 000 Kč a současně návštěvu centrály společnosti Zumtobel v rakouském Dornbirnu spojenou s prohlídkou nedávno otevřeného Light Fora.

Skromné a nenápadné oživení místa

Druhé místo si odnesla Anna Laubová z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Práci nazvanou Zahuštění zástavby za kostelem sv. Mikuláše, Velké Meziříčí zpracovala pod vedením Zdeňka Rothbauera. Porotci na práci zamýšlející se nad potenciálem dalšího vývoje části historického centra města, která byla v minulosti násilně přestavena, ocenili, že místu vrací romantického genia loci čitelného z historických fotografií a map. „Autorka zaceluje jizvy a hojí rány. Všechno to ale dělá nenápadně, skromně, skoro neviditelně, citlivě a pokorně, vždy s myšlenkou, že prostředí je důležitější než domy. Ty ho mají vytvářet, ale ne opanovat,“ shodla se porota. Oceněné dílo získalo finanční odměnu ve výši 30 000 Kč a roční předplatné časopisů Architect+ a ASB.

Druhé místo získala Anna Laubová. Porota vyzdvihla také pozoruhodnou šíři projektu a graficky přesvědčivé řešení. V detailu se pak zaměřila na zpracování studií dvou domů – hostince a základní umělecké školy.

Zdroj: Diplom.ky

Jako třetí se umístil David Foud s projektem ÚBOČ. 34 Institut Paměti národa. Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze navrhnul pod vedením Tomáše Hradečného sídlo Institutu Paměti národa pro Plzeňský kraj nacházející se v obci Úboč na Domažlicku ve statku rodiny Mastných, která byla v 50. letech 20. století perzekvována. Návrh stálé expozice dle poroty odkrývá souvislosti a fakta v autentickém místě, kde se v minulosti odehrával silný příběh statkářské rodiny. „Autor drží koncept ve dvou rovinách. Původní historickou část ponechává v někdejší podobě a doplňuje ji o novou soudobou vrstvu, která důmyslným komunikačním okruhem propojuje expozice, přednáškové a ubytovací prostory,“ vysvětlili porotci. Ocenili také vysoce profesionální úroveň projektu a snahu probudit zájem o příběh místa a jeho historii. Projekt získal finanční odměnu ve výši 20 000 Kč a roční předplatné časopisů Architect+ a ASB.

David Foud představil návrh nového Institutu Paměti národa pro Plzeňský kraj.

Zdroj: Diplom.ky

Pět zvláštních cen a stáž snů

Porota udělali také pět zvláštních cen. Zvláštní cenu Českých center získal Jakub Kendera z Akademie výtvarných umění v Praze. Jeho diplomová práce NEBOURAT! – Adaptace administrativní budovy Merkuria ze 70. let na hybridní – multifunkční dům se věnovala hojně diskutovanému tématu, jakým je demolici staveb z období brutalismu. Konkrétně se pak autor zaměřil na adaptaci administrativní budovy podniku zahraničního obchodu Merkuria.

Zvláštní cenou Ministerstva průmyslu a obchodu ocenila porota Nelu Vicanovou z Fakulty architektury VUT v Brně. Její diplomová práce jménem Po těžbě se zabývala těžební krajinou na území Karvinska a návrhem její renovace. Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržel Jakub Kuchař za práci Fragmentovaná galerie věnující se návrhu venkovní galerie v prostoru trojice bastionů sv. Václava, sv. Benedikta a Panny Marie v severním předpolí Pražského hradu. Zvláštní cenou společnosti Heluz byla oceněna Kristýna Mastná za projekt Bydlení Nový Střížkov, ve kterém se zaměřila na návrh nového bydlení v podobě zahradního města a konečně zvláštní cenu společnosti Zumtobel porota udělila Kláře Pavelkové za práci Městské koupele, Boskovice, v níž se autorka věnovala prostorové regulaci židovského města v Boskovicích.

Naprostou novinkou byla možnost získat tříměsíční stáž Kaplicky Intership v ateliéru Foster+Partners. Vítězkou se stala Eva Kvaššayová z UMPRUM, která se pod vedením Imricha Vaška zabývala metodou zobrazování modelů prostřednictvím pointcloudů.

Stáž v prestižním ateliéru Foster+Partners získala Eva Kvaššayová z UMPRUM.

Zdroj: Diplom.ky

Diplomové práce hodnotila porota v čele s předsedkyní Radmilou Fingerovou. Dalšími členy byli architekti Vojtěch Sosna, Miroslav Pospíšil a Marek Tichý a historička umění se specializací na současnou architekturu Martina Mertová. Veškeré práce a hodnocení oceněných projektů najdete na webových stránkách diplom.ky.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.