Michaela Hečková
První krok k oživení Orionky. Areál bývalé vozovny se promění na kulturně-komunitní centrum

Praha se rozhodla vdechnout život dosud chátrajícímu areálu bývalé tramvajové a trolejbusové Vozovny Královské Vinohrady neboli Orionky. Nyní hledá partnera, který by jí pomohl. Nájemce by měl industriální stavbu citlivě rekonstruovat a využívat ji jako kulturně-komunitní centrum, kavárnu nebo ateliéry. Město proto zveřejnilo výzvu k předběžné tržní konzultaci na záměr, který by celý areál oživil. Lhůta pro zaslání odpovědí je 31. května do 12.00 hodin.

Vozovna Orionka zahájila svůj provoz 25. června 1897 jako jednolodní budova pro 25 vozů. Teď se má proměnit v kulturně-komunitní centrum.
Zdroj: IPR Praha

Areál Orionky se pomalu otevírá

Areál bývalé Vozovny Královské Vinohrady se nalézá v širším centru na pomezí Prahy 10 a Prahy 3. V rámci obnovy by zde měla vzniknout kavárna, ateliéry, prostory vhodné pro kulturní a komunitní účely nebo dětské hřiště. Město chce provést konverzi společně se soukromým sektorem, a právě proto tedy přistoupilo k vypsání předběžné tržní konzultace. Společnosti, které by se chtěly podílet na otevření areálu Pražanům, mohou až do 31. května 2022 zasílat své odpovědi na základní otázky, jež pomohou metropoli získat lepší představu o finančním rámci i zájemcích. Získané podklady následně projedná komise, která vyhodnotí jednotlivé názory nebo další návrhy zájemců, a po debatě některé z nich zapracuje či je případně posune směrem k realizaci. Hlavní město chce nyní nabídnout nevyužívané objekty za zvýhodněných podmínek výměnou za pokrytí nákladů na údržbu a správu nemovitostí.

Bývalá vozovna vlastněná Dopravním podnikem hl. m. Prahy by si ale měla zachovat svůj autentický charakter. Úpravy by neměly zasahovat do obvodových zdí a do systémů střešních konstrukcí. Přípustné jsou proto pouze opravy a renovace, které uvedou objekty do původního stavu. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) už dříve zpracoval Studii dočasného využití areálu, na kterou projekt navazuje.

Do přípravy Studie dočasného využití areálu Orionky se zapojila i veřejnost. Své podněty mohla vyjádřit třeba během akce Open House.
Zdroj: IPR Praha

Poslední pražský trolejbus vyjel z Orionky

Vozovna Orionka zahájila svůj provoz 25. června 1897. Nejstarší, tzv. Horní hala představovala jednolodní budovu o pěti kolejích pro celkem 25 vozů. Střední a Dolní hala, které byly zprovozněny o rok později, umožnily odstavit dalších 45 vozů. Součástí vozovny byly rovněž administrativní či obytné budovy a dílna vedení trolejí. Jako tramvajová vozovna přestal areál fungovat v roce 1933, kdy byla většina kolejí odstraněna. Komplex posléze sloužil jako garáže a dílny pro vrchní vedení. Krátké poválečné oživení areálu nastalo v letech 1949–1955, kdy Dolní hala sloužila jako vozovna trolejbusů. Poslední pražský trolejbus vyjel z točny, která se nacházela jen pár kroků od vozovny, v roce 1972. Událost dodnes připomíná památník instalovaný v roce 2010. Umístěn je v prostoru, který byl v roce 2014 nově pojmenován náměstí U Orionky. Vozovna byla poprvé veřejnosti zpřístupněna v rámci Dnů evropského dědictví v roce 2012, později také během akce Open House. 

Další informace o nové podobě Orionky, která by se měla stát multifunkčním centrem, najdete zde.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.