Planeta Praha vypráví o pražské přírodě jinak, než jsme zvyklí. Vykresluje příběhy ze špinavých dvorků, počůraných nároží a křoví na sídlišti spíše než z Divoké Šárky či Prokopského údolí. Pozoruje město „očima“ rostlin a živočichů: jak vnímají chodníky, pukliny v omítce, nádražní peróny nebo pouliční lampy? Jak využívají prostředí, které si lidé vystavěli pro sebe? Kolik „obyvatel“ vlastně Praha má?

Panoramatická projekce v černém sále představuje pomyslné okno do vybraných pražských „biotopů“ – od pražské stepi přes městskou džungli a rybník v parku po obyčejný chodník a letní noc na Petříně. Z návštěvníků výstavy se stávají terénní výzkumníci, kteří objevují skrytý život pražské přírody na jedinečných filmových záběrech. Instalace ve virtuální realitě vede návštěvníky do budoucnosti Prahy bez lidí – v zatopeném metru se množí ryby, v centru bují hustý dubový les, mezi ruinami budov se prohání stáda divokých prasat. I takhle může vypadat Praha za sto let. Sukcesi, čili cyklus střídání společenstev v ekosystému, návštěvníci vidí „pracovat“ v atriu CAMPu. Úhledná pobytová zóna se proměnila v divokou laboratoř pod širým nebem, malou městskou džungli, ve které se za šest měsíců trvání výstavy střídá hned několik rostlinných druhů v zápase o životní prostor. Který z nich nakonec vyhraje?

Spolehlivými průvodci „džunglí“ velkoměsta jsou odborní poradci, bez kterých by expozice nevznikla. Výstava proto ukazuje, co všechno k jejich profesi a terénní práci patří – nástroje, fotografie, náčrtky, ilustrace, poznámky, zápisníky a také úlovky z výprav do městské přírody. A tak se návštěvníci CAMPu mohou podívat například na spacák botanika Jana Alberta Šturmy, ve kterém tráví noci v městském křoví, maketu mraveniště, pomocí které dokumentarista Jan Hošek nahlíží mravencům do „kuchyně“ nebo síťku na hmyz zoologa Ondřeje Sedláčka, protože ani ve 21. století se „entomologie bez síťky prostě dělat nedá.“ Výstavu doplňuje bohatý doprovodný program – vedle komentovaných prohlídek se návštěvníci mohou zapojit do pozorování městské přírody přímo v terénu, nebo navštívit tematické filmové projekce. Přednášky a debaty se zaměřují na to, jak lze o městskou krajinu a přírodu pečovat a představují mj. práci odborníků z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Odboru ochrany prostředí MHMP a dalších institucí.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.