Dominika Antonie Pfister
Rohanský ostrov se dočká postupné proměny. Mezi Karlínem a Libní vyroste i nový přírodní park

Ostrov, který není ostrovem. Divoká příroda uprostřed města v kontrastu s mohutnou zástavbou posledních let. Tak dnes vypadá Rohanský a Libeňský ostrov. Území o rozloze 56 hektarů, které se rozkládá od Hlávkova mostu po špičky Libeňských kos, se dočká v následujících letech postupné proměny, vyroste tu také nový přírodní park. O jeho podobě se bude rozhodovat na základě mezinárodního výběrového řízení se soutěžním dialogem, které IPR Praha v následujících měsících vypíše a bude trvat přibližně rok. Zadání pro rozvoj území vznikalo i na základě vyhodnocení názorů, postojů a požadavků místních obyvatel a stakeholderů. Výsledkem bude Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova a krajinářská studie Parku Maniny.

Ostrov, který není ostrovem. Divoká příroda uprostřed města v kontrastu s mohutnou zástavbou posledních let. Tak dnes vypadá Rohanský a Libeňský ostrov. Území o rozloze 56 hektarů, které se rozkládá od Hlávkova mostu po špičky Libeňských kos, se dočká v následujících letech postupné proměny, vyroste tu také nový přírodní park. O jeho podobě se bude rozhodovat na základě mezinárodního výběrového řízení se soutěžním dialogem, které IPR Praha v následujících měsících vypíše a bude trvat přibližně rok. Zadání pro rozvoj území vznikalo i na základě vyhodnocení názorů, postojů a požadavků místních obyvatel a stakeholderů. Výsledkem bude Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova a krajinářská studie Parku Maniny.

V meandru Vltavy plánuje Praha částečně zachovat tamní městskou divočinu a většinu oblasti postupně upravit pro volnočasové aktivity. Území také bude plnit funkci protipovodňové ochrany Prahy. Lokalita, jež dlouhé roky patřila mezi jedny z nejzanedbanějších, se tak stane atraktivním místem nejen pro bydlení a práci, ale také odpočinek.

„V rozvoji území chceme vycházet z jeho historie a tradic, počítáme také s obnovením ostrova, který tu býval po staletí, i když na jiném místě.Naší snahou je přiblížit se zpátky k původní říční krajině, a podpořit tak kontakt člověka s řekou.“

Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro územní rozvoj

Území Rohanského a Libeňského ostrova čeká v následujících letech postupné proměny. O podobě bude rozhodovat mezinárodní soutěžní dialog.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Vznik Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova navazuje na projekt Parku Maniny, který přispěje k protipovodňové ochraně Prahy. Projekt, jenž je dlouhodobě zanesen v Územním plánu hl. m. Prahy a od roku 2008 má územní rozhodnutí, je rozdělen na tři etapy. V první a druhé etapě, které mají stavební povolení, dojde k odtěžení části terénu (až do hloubky 8 metrů) a založení dvou jezírek v místě budoucího průtočného kanálu. První výkopové práce by měly nejspíše začít na jaře 2022. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor nového Rohanského ostrova mezi stávající cyklostezkou a korytem Vltavy upraven pro rekreaci. Důležité je uskutečnit i třetí etapu, která zajistí propojení obou tůní a vznik nového ramene řeky propojující hlavní koryto Vltavy se slepým ramenem mezi Libeňskými kosami. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy byl přizván do projektu za účelem jeho aktualizace. Jak konkrétně bude park i nové rameno řeky vypadat a fungovat při běžné hladině řeky, bude předmětem výběrového řízení se soutěžním dialogem.

První dvě etapy Parku Maniny, při kterých dojde k vyhloubení dvou tůní, má již stavební povolení. Důležité je ovšem uskutečnit i třetí etapu, při které dojde k jejich propojení a vzniku kanálu. Cílem stavby je snížit při povodních hladinu Vltavy v centru města, a hlavně rychlost proudu.

Zdroj: IPR Praha

Co je soutěžní dialog?

O podobě parku se bude rozhodovat na základě mezinárodního výběrového řízení se soutěžním dialogem. Výsledkem bude krajinářská studie Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova, která vznikne pod taktovou multioborového týmu.

„Soutěžní dialog je druh výběrového řízení, který je vhodný při hledání řešení pro složitá rozsáhlá veřejná prostranství, kde dochází ke střetu velkého množství aktérů, a tedy často proti­chůdných názorů. Do konce letošního roku bude ustanovena komise složená z odborníků (krajinářů, architektů, urbanistů a dalších), ti budou mít na starost výběr zhotovitele Koncepce a studie parku,”

Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha

Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova se týká území o rozloze 56 hektarů.

Zdroj: IPR Praha

Děkujeme za zapojení do projektu!

Vypsání soutěžního dialogu předcházela desítka aktivit, které nejen místním obyvatelům, ale všem Pražanům podrobněji představily historii, současnost a také plánovanou budoucnost území. Debatovali jsme o potřebách obyvatel a hodnotách místa. Kromě komentovaných procházek, IPR informačního kontejneru, workshopů a debat jsme v Karlíně a Libni připravili také venkovní výstavu. Všechny nasbírané informace pro nás byly hodnotným a stěžejním podkladem pro tvorbu zadání soutěžního dialogu. Výsledky jarního zapojení veřejnosti si můžete prohlédnout zde.

Libeňské soumostí

Nejen Rohanský a Libeňský ostrov, ale i jejich okolí čeká v následujících letech proměna a revitalizace, plánuje se řada dalších projektů podél řeky.

Koncepce Rohanského ostrova se také dotýká rekonstrukce Libeňského mostu, Park Maniny je přímo vázaný na rekonstrukci Libeňského soumostí, konkrétně na vznik inundačního mostu. Přepracovaná studie počítá od roku 2022 s opravou historického mostu Pavla Janáka z roku 1928 a se vznikem nového inundačního mostu, který je také součástí protipovodňových opatření. V rámci rekonstrukce dojde i k rozšíření chodníků a vzniku cyklopruhů v celé délce mostu a k vybudování zcela nových bezbariérových ramp přímo na Rohanský ostrov.

Rohan City

Dalším bezprostředně blízkým projektem je Rohan City, bytové a administrativní centrum na území Karlína a předpolí Libeňského mostu o rozloze 200 000 m2, rozkládající se mezi ulicí Rohanské nábřeží a cyklostezkou. Jedná se o největší soukromou investici v místě, jejím investorem je na základě vítězství v otevřené urbanistické soutěži Sekyra Group. IPR Praha je s developerem v pravidelném kontaktu, zajišťujeme koordinaci projektu tak, aby byl v souladu s vizí Rohanského ostrova. Důraz klademe především na propojení nové i původní zástavby s okolní krajinou a řekou.

Lávka HolKa

Lávka HolKa získala na jaře 2021 stavební povolení! Lávka pro pěší a cyklisty, která překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi, by měla být vybudována do konce roku 2022. Podoba HolKy vzešla z mezinárodní architektonicko-konstrukční soutěže, kde zvítězil návrhu ateliéru architektů Marka Blanka a Petra Teje.

Lávka pro pěší a cyklisty, která propojí Karlín se Štvanicí a Holešovicemi, by měla být vybudována na začátku roku 2023.

Zdroj: IPR Praha

Obnova ostrova Štvanice

Magistrát hlavního města Prahy (Odbor hospodaření s majetkem) zadal kanceláři RKAW Radka Kolaříka zpracování koncepčního dokumentu Manuál vize Ostrova, jehož cílem je vytvoření scénáře využití obnovy Ostrova Štvanice v Praze. Kancelář RKAW byla zpracováním pověřena na základě výsledků mezinárodní soutěže, obsazené více než 80 projekty v roce 2013. Ostrov Štvanice by měl plnit především funkci krátkodobé městské rekreace v nejširším pojetí a využívat jedinečný potenciál ostrova v centru Prahy.

Vltavská filharmonie

Z Rohanského ostrova budete v budoucnosti koukat na Vltavskou filharmonii. Na protějším břehu řeky se plánuje výstavba nového multifunkčního koncertního sálu, stavba se také stane iniciátorem rozvoje zanedbaného území Bubny-Zátory. V srpnu IPR Praha vypsal mezinárodní architektonickou soutěž. Více o projektu se dozvíte zde. Pokud vás zajímá více informací o plánované budoucnosti Rohanského a Libeňského ostrova, podívejte se na naše webové stránky. 

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.