Michaela Hečková
Smíchov 21. století. Jak vypadá nový dopravní terminál a největší projekt v moderních dějinách Prahy?

Stavební mapa Prahy se mění. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikne na území bývalého smíchovského nákladového nádraží. Území mezi dvěma stanicemi metra Na Knížecí a Smíchovské nádraží nabídne téměř 400 000 m2 bytových, administrativních, obchodních či veřejných ploch. Celková investice dosáhne až 20 miliard korun. Součástí nejrozsáhlejšího projektu v moderních dějinách metropole je také nový dopravní terminál od studia A69 architekti.

Smíchov City. Největší investiční projekt v moderních dějinách hlavního města Prahy.

Zdroj: Sekyra Group

Proměna Smíchovského nádraží se připravovala dlouhodobě za spolupráce investora Sekyra Group, vlastníka pozemků, městské části Praha 5, místních obyvatel, Magistrátu hlavního města Prahy, Správy železnic a odborníků z IPR Praha. Rada hlavního města Prahy zadala IPR Praha vypracování studie na podobu smíchovského dopravního terminálu. IPR Praha následně vypsal výběrové řízení, na jehož základě bylo vybráno architektonické studio A69 architekti. Studie byla Radou hl. m. Prahy schválena v dubnu 2019. Architektonický ateliér společně s projektantem, tedy sdružením firem SUDOP PRAHA, SUDOP EU a Metroprojekt, vypracovává kompletní projekt budoucího moderního dopravního uzlu. Půjde-li vše dobře, výstavba bude dokončena v roce 2025. Nová podoba Smíchovského nádraží by měla sjednotit dopravní uzly a nabídnout především rychlejší a celkově snadnější přestup mezi různými druhy dopravy – tedy lépe propojit vlaky, autobusy, MHD, metro i parkoviště P+R. Terminál jde s dobou. Rovnou již počítá i s elektrizací autobusové dopravy a doplnění trolejbusového vedení například pro nabíjení trolejbusů nebo elektrobusů.

Nová podoba zastřešeného dopravního terminálu od studia A69 architekti by měla být hotová v roce 2025.

Zdroj: A69 architekti

Historická hala z 50. let bude ponechána. Doplní ji nová část s obchody a zázemím pro cestující. Na halu naváže administrativní křídlo nádraží, kde by mohla sídlit Správa železniční dopravní cesty. Zásadní změna však spočívá v prostém zjednodušení. Příměstské a dálkové autobusy v současné době končí jízdu v ulici Na Knížecí a před nádražím Smíchov. Návrh počítá s přesunutím autobusové dopravy do nového terminálu nad nástupištěm železniční stanice. Městské autobusy budou naopak končit v nově uspořádaném přednádražním prostoru. Na Knížecí zůstane obsluha autobusů městské dopravy. Proměny se dočkají i místa, kterým se dnes snaží každý rozumný cestující spíše vyhnout. Veřejný prostor před nádražím se změní díky novému uspořádání zastávek tramvají a autobusů a umožní tak jednodušší přesun cestujícím na nádraží. Tramvajová trať se narovná a vzdálí od obytných domů. Návrh počítá také s výsadbou nových stromů.

Čistý, přívětivý a srozumitelný veřejný prostor. Tak by mohlo vypadat okolí Smíchovského nádraží v blízké budoucnosti.

Zdroj: A69 architekti

Nový terminál by měl své okolí zatěžovat co nejméně. Proto budou vjezdy na P+R parkoviště pouze z městského okruhu. Nebude tedy docházet ke zvýšení dopravy v ulici Nádražní. P+R parkoviště dosáhne kapacity až 1 000 stání. Stejnou kapacitu by měla mít také místa pro kola. Výstavba by mohla začít v roce 2021. Celkové náklady jsou nyní odhadovány na dvě a půl miliardy korun.

20 miliard, 2 architektonické soutěže, 400 000 m2

Hned vedle dopravního terminálu vyroste ambiciózní projekt Smíchov City. Vznikne zde bezmála 400 000 m2 bytových, administrativních, obchodních či veřejných ploch, včetně kilometrového pěšího bulváru, který se stane těžištěm celého projektu. Nebude chybět ani škola nebo rozsáhlé plochy zeleně. Pracovat či bydlet by zde mělo až 12 000 lidí. Celková investice dosáhne až 20 miliard korun.

Revitalizace se dočká i vytížená Nádražní ulice.

Zdroj: A69 architekti

Architektonická podoba Smíchov City vzešla ze dvou mezinárodních soutěží. Diverzitu nové čtvrti podpoří zapojení hned několika předních tuzemských a zahraničních studií. Domácí zastupují třeba zmíněný ateliér A69 architekti, Kuba & Pilař architekti, architekt Ladislav Lábus nebo studia D3A a Projektil. Rozdílné přístupy i řešení budov jsou zárukou, že nová smíchovská zástavba bude přirozeně diverzifikovaná. Mezinárodní soutěž byla rovněž inspirací pro unikátní koncepci respektující tradiční smíchovskou zástavbu, která však nepůsobí jednotvárně. Každý domovní blok je totiž dále členěn do více domů navržených několika architekty z různých zemí.

Samotnému projektu předcházela patnáctiletá příprava, která zahrnovala řadu předběžných studií, změnu územního plánu, řešení dopravní infrastruktury, mezinárodní architektonické soutěže, ale také veřejnou participaci a sérii dílčích veřejných projednání. Projekt vzniká po etapách. Dokončení předpokládá investor v letech 2032 až 2037. Již v první etapě rozdělené do dvou fází by měly vzniknout čtyři stovky nových bytů.

Na sever

Severní část Smíchov City pojme až 3 300 nových obyvatel. Vzniknou zde tradiční domovní bloky snažící se dodržet měřítko přirozeně rostlého města. Tyto bloky jsou dále členěné na jednotlivé domy pojednané různými architektonickými studii. Architektonickou soutěž připravil investor Sekyra Group ve spolupráci s IPR Praha. Zvučná jména vítězů mluví sama za sebe. Autorem urbanismu a nárožní administrativní budovy Na Knížecí je studio A69 architekti. Budoucí rezidenti se přestěhují do domů, které navrhla architektonická studia Kuba & Pilař architekti, Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti, LÁBUS AA – Architektonický Ateliér, D3A nebo Projektil. Stavba první etapy projektu potrvá 28 měsíců a vyjde zhruba na 3,5 miliardy korun.

Přehlídka architektonických studií. I tak lze brát novou městskou čtvrť Smíchov City. Severní část nabídne dílo hned 7 předních studií jako D3A, Projektil, Chalupa architekti nebo Kuba & Pilař architekti.

Zdroj: Sekyra Group

Nová centrála České spořitelny míří na jih

Podobu jižní části Smíchov City rovněž předurčila mezinárodní architektonická soutěž, na které se podílel IPR Praha. Do soutěže se zapojilo 166 architektonických studií. Vítězné projekty určila nezávislá porota v čele s náměstkem primátora Petrem Hlaváčkem. Vítězem soutěže bylo vyhlášeno sdružení Baumschlager Eberle Architekten z Rakouska s českým studiem Pavel Hnilička architekti. Druhou příčku získali Švédové Tham & Videgård, třetí německý tandem Kleihues+Kleihues. Na doporučení poroty však Sekyra Group spolupracuje hned s několika architektonickými studii. Dominantu jižní části neboli kampus České spořitelny se zelenými střechami navrhují Baumschlager Eberle Architekten se studiem Pavla Hniličky, hotel navrhují Henke Schreieck Architekten, další budovy pak studia Tham & Videgård a Schindler Seko Architects.

Dominantou druhé jižní etapy se stane sídlo České spořitelny od Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička Architekti.

Zdroj: Sekyra Group

Celé území od severu k jihu propojí téměř kilometr dlouhá pěší městská třída s aktivním parterem a živým veřejným prostorem. Celkově zde přibydou více než dva hektary zelených ploch. Během druhé etapy bude vybudována rovněž lávka přes kolejiště, jež vás dovede lemovaným stromořadím s průhledem na Pražský hrad či kostel sv. Václava až na ono vylepšené Smíchovské nádraží. Smíchov City se společně s lokalitou Bubny-Zátory nebo Bohdalec-Slatiny zřejmě stane ekvivalentem novodobé Prahy.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.