Michaela Hečková

Na Petřinách vyroste nová knihovna. Návštěvníky čeká nonstop výpůjčka knih, terasa i otevřená zahrada

Moderní budova nahradí stávající objekt knihovny z 50. let, jehož technický stav neumožňoval další rozvoj ani rekonstrukci. Architektonický návrh od ateliéru monom, na kterém se podílel v počátcích také Atelier Zavadil, posouvá knihovnu rychlými kroky do 21. století. Budovu obklopí zahrada, která nabídne příjemné letní posezení s knihou, a terasa volně propojená s interiérem. Celkové náklady se odhadují na 160 milionů korun. Nová pobočka by měla být otevřena už na podzim 2023.

Městská knihovna Petřiny by se měla otevřít už na podzim 2023.
Zdroj: monom

Deset let a jedna knihovna

Knihovna dnes už není jen půjčovnou knížek a časopisů, ale spíše multifunkčním a kulturním prostorem. První projekt na novou pobočku Petřiny se začal připravovat už před deseti lety a knihovna tehdy přizvala ke spolupráci architekta Jiřího Zavadila, se kterým spolupracovala už na rekonstrukci Domu čtení ve Vršovicích a Ústřední knihovny na Mariánském náměstí. Následně se do plánování proměny vložila městská část Praha 6, která vyzvala studio monom k vypracování protinávrhu. Výsledná studie je tak jejich společným dílem. Dnes by jistě měla vzejít z veřejné architektonické soutěže, dříve tomu tak bohužel nebylo vždy zvykem. 

Místo otevřené komunitám i sousedům

Pobočka městské knihovny Petřiny je umístěna v původní zástavbě z 50. let, vedle Gymnázia Nad Alejí a v blízkosti ZŠ a MŠ Věry Čáslavské. Budova už nevyhovovala svému účelu a nešlo ji rozumně opravit. Nově zde mají vzniknout menší studovny pro setkávání místních spolků nebo výuku v menších kolektivech i multifunkční sál s kapacitou 60 diváků ukrytý v suterénu tak, aby byl uchráněn před okolními ruchy, a naopak aby případné zdejší filmové projekce nebo hudební vystoupení nerušily své okolí. Program budou mít na starosti dramaturgové knihovny, stejně tak bude ale otevřený i místním. Podpora čilého komunitního života je totiž jedním z cílů pobočky. První a druhé patro bude věnováno knihám a setkávání. Další prostory knihovna využije pro interní provozy. Celý dům bude bezbariérový.

Prostor pro čtení, setkávání, hru, výuku i živou kulturu.
Zdroj: monom

Posezení na zahradě i půjčování knih 24 hodin denně

Největší novinkou je pak kavárna, venkovní terasa a zahrada, kterou v mnoha pražských pobočkách rozhodně nenajdete. Odpočívat s knihou můžete třeba na terase na Korunní, zahradu pro kulturní akce využívají Hradčany. Hezky relaxovat stranou všedního ruchu můžete také ve venkovních prostorách komunitního centra H55 v Hloubětíně, které je spojené s městskou knihovnou. Pobočku na Petřinách doplní také venkovní box na půjčování knih, který by měl být přístupný nonstop. Návštěvníci si tak budou knihy budou konečně moci půjčit nebo vrátit i mimo otevírací dobu knihovny.

Knihovna nabídne příjemnou zahradu k posezení.
Zdroj: monom

Když se staví pro knihy

Závěrem se hodí dodat, že městská knihovna v Praze nemá nouzi o nové pobočky. Jen výjimečně ale vznikají specifické novostavby, jakými je Ústřední knihovna na Mariánském náměstí z roku 1928, zmíněná pobočka v Korunní z roku 1929 či Dům čtení na Praze 10 pocházející z roku 1983. Petřiny tak budou teprve čtvrtou stavbou navrženou speciálně pro účely knihovny. Další změny čekají v budoucnu i sídlo na Mariánském náměstí. Tady by měly pomoci právě Petřiny, kam se odstěhují některé agendy a Praha 1 bude moci nabídnout více služeb pro veřejnost. Centrálnímu prostoru stejně tak pomůže i výstavba Vltavské filharmonie, kde se bude nově nacházet hudební oddělení knihovny. Celkové náklady činí 160 milionů korun. Když vše půjde dobře, veřejnost sem poprvé zavítá už na podzim 2023.

související