Přidej se k nám. Hledáme hlavního technika CAMPu

Nebojíš se technologií, dat ani map? Projektory, kabely i mikrofony z tebe mají nahnáno? A tvoje přání je mít třetí ruku jako dálkový ovladač ke zpomalovači času. Podívej se na hladký průběh akcí i bezproblémový provoz multimediální galerie architektury a městského plánování. K dispozici budeš mít tým techniků a media systémy typu Disguise - D3, Pixera, Arena Resolume. A hlavně budeš řídit pět 4K projektorů, odladěných pro jedinečnou panoramatickou projekční stěnu. Staň se vedoucím techniků v CAMPu!

Co budeš dělat?

 • Zodpovídat za bezproblémový technologický chod CAMPu, aby vše fungovalo 24/7.
 • Budeš hlavní technickou oporou a technologickým guru pro tým techniků
 • Společně s produkcí plánovat všechny akce, od komunikace s klientem až po plánování směn pro technický personál.
 • Znát celý prostor campu od kotevních bodů až po poslední kabel
 • Připravovat prostor pro pořádání událostí (prezentace, semináře, workshopy, přednášky).
 • Zajišťovat, zprovozňovat a dohlížet nad prezentační technikou během akcí (projekce, náhledové monitory, prezentační počítače).
 • Obsluhovat audio systém a management video signálů v prostorách CAMPu (Technologie HDBaseT, NDI).
 • Instalovat a obsluhovat světla během akcí nebo pro výstavy.
 • Obsluhovat projekční systém projekce pomocí media systému Disguise - D3, Pixera nebo AV režie menších projekcí přes program vMix.
 • Základní údržbové práce nezbytné pro chod prostoru (korekce projektorů, edgeblending projekce, nastavení audio procesorů).
 • Asistovat prezentujícím v programech PowerPoint, Acrobat Reader, Keynote.
 • Asistovat externím profesím (živé vysílání, tlumočení, externí obrazová režie).
 • Připravovat a plánovat technologický rozvoj prostoru a postupnou obměnu vybavení.
 • Připravovat zakázky, podklady a dohlížet nad dodáním technologií.
 • Řešit nezbytnou administrativu v rámci chodu (objednávky, fakturace od externích dodavatelů).
 • Udržovat a servisovat AV zařízení a systémy, včetně plánování pravidelné údržby, diagnostiky problémů a provádění oprav.
 • Konzultovat provedení a integraci výstavního obsahu do galerie.

Co od tebe očekáváme?

 • Odborné znalosti v oblasti řízení AV obsahu pomocí mediálních systémů (Disguise D3, Pixera nebo podobný systém typu Pandora Box, Ventus, Hippotizer).
 • Znalosti zvuku a zvučení prostředníctvím pomocí mixu (digitální mix, distribuce v DANTE sítí).
 • Ovládání grafických a video editačních programů (PhotoShop, AdobePremiere, Adobe Encoder, HandBrake).
 • Ovládání dalších programů pro management AV techniky (OBS Studio, vMix, Audio Architect, Resolume).
 • Rozsáhlé znalosti v hardwaru AV techniky a televizních standardech v signálovém řetězci.
 • Zkušenosti s nasvěcováním akcí a výstav a programování řídících protokolů DALI, DMX.
 • Znalosti problematiky edgeblendované projekce a technologie projektorů.
 • Základní znalosti v oblasti IT infrastruktury - konfigurace síťových prvků.
 • Aktuální znalosti formátů a technologií v oblasti audiovizuální produkce.
 • Výhodou jsou znalosti v 3D editačních programech a herních enginech pro realtime rendering (Unreal Engine, Unity).
 • Znalost různých typů kamer, mikrofonů, světel a dalšího zvukového a obrazového vybavení používaného v televizní produkci.
 • Znalost programování a konfigurace AV řídicích systémů jako je například Crestron, AMX, Extron apod.
 • Preferovaně certifikace v oblasti audiovizuální techniky (například Infocomm Certified Technology Specialist (CTS), Crestron Certified Programmer atd.) a relevantní vzdělání v oboru.
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (NV 194/2022 Sb., dříve vyhláška 50) výhodou.
 • Schopnost vést podrobnou dokumentaci o instalacích, údržbě a provozu AV systémů a připravovat pravidelné reporty pro management.
 • Schopnost pracovat efektivně jako součást týmu, ale také schopnost pracovat samostatně a převzít zodpovědnost za své úkoly.

Co nabízíme?

 • Možnost podílet se na rozvoji unikátního kulturního prostoru.
 • Fungující tým lidí, kteří chtějí zlepšit město, ve kterém žijí.
 • Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy.
 • Různé formy spolupráce od HPP přes práci na živnostenský list.
 • Termín nástupu: srpen/září 2024.

V případě zájmu o nabízenou pozici nám prosím nejpozději do 31/05 2024 pošli svůj strukturovaný životopis na adresu kariera@ipr.praha.eu Do předmětu mailu uveď senior technik.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.