Poznej Prahu
Kateřina Hubertová
Tip na podzimní výlet. Od hradu Václava IV. až za hranici Prahy k rybníku

Nedaleko Kunratic míval ve středověku své sídlo král Václav IV., v baroku se vesnice rozrostla a dnes je oblíbeným místem bydlení nedaleko Jižního Města. V okolních rovinách postupně vzniklo několik vodních nádrží – možná znáte třeba rybník Šeberák, kam se lidé rádi chodí koupat. Další upravenou vodní plochu najdete asi kilometr za hranicí Prahy. Přes hladinu Vesteckého rybníka se vlní dřevěné lávky, které spolu s hřišti, prolézačkami a trampolínami nadchnou hlavně děti.

Trasa: Kunratický les, Kunratice, Šeberák, Vestec


Délka trasy: 12 km


Přístupné pro: pěšky, s dětmi


Trasa

Zdroj: IPR Praha

Jak jinak dojít do Kunratic než stejnojmenným lesem, v němž už ve středověku míval svůj hrádek král Václav IV. Dnes je Kunratický nebo také Krčský les oblíbeným místem procházek i sportování pro obyvatele sídlišť na jihozápadě Prahy. Údolím Kunratického potoka dojdete pod zříceninu Nového Hrádku. Pokud jste sem nevystoupali už při výletu k jižnímu pólu Prahy, budete si muset návštěvu pozůstatků sídla Václava IV. zasloužit strmým výšlapem.

Díky rekonstrukci, při níž byl hrad očištěn od náletů a doplněn o nový můstek přes příkop, můžete Nový Hrádek navštívit docela pohodlně.

Autor: Kateřina Hubertová

Hrad, který se původně nazýval Wenzelstein, si jako své soukromé komfortní a dobře zabezpečené sídlo nechal Václav IV. vystavět v roce 1411. Klidné místo v lese, zároveň ale v dobré dostupnosti středověké Prahy, si panovník velmi oblíbil, často zde pobýval a později na hradě rovněž zemřel. V roce 1421, pouhé dva roky po králově smrti, hrad dobyli a zapálili husité, a tak tu dnes najdete jen zahloubené pozůstatky zdí.

V Kunraticích se propadnete do historie

Podél potoka pokračujte až k Dolnomlýnskému rybníku na okraji Kunratic. Vesnice s tvrzí na tomto místě dokonce bývala ještě předtím, než okolní panství koupil král Václav. Významný rozvoj obce pak přinesla barokní doba a s ní rod Golčů, který tehdy obec spolu s nedalekým Šeberovem, Hrnčíři a Chodovem vlastnil. Přestavby se dočkal zdejší kostel i zámek, ve vsi vyrostly mnohé barokní statky, fungoval zde mlýn, několik hostinců a dařilo se i rybníkářství.

Kunratický kostel je zasvěcen svatému Jakubovi Většímu a byl součástí Svatojakubské cesty do Santiaga.

Autor: Kateřina Hubertová

Dnes můžete v centru obce obdivovat barokní kostel svatého Jakuba Většího s věží zaklenutou kupolí. Za ním začíná hospodářskými staveními areál zámku, který svou podobu získal ve druhé polovině 18. století, a to po několika barokních přestavbách starší tvrze. Zatímco hospodářský dvůr je opravený a slouží rozličným obchůdkům a službám, samotná zámecká budova je majetkem Národního muzea a bohužel stále chátrá.

Zámeckým parkem a bažantnicí k oblíbenému koupališti

Zámecký park rovněž vznikl v době barokních přestaveb rodu Golčů. Jeho část v současnosti slouží k rekreaci obyvatel a návštěvníků Kunratic a jsou zde také sportoviště. Na park navazuje bažantnice, kterou vás zelená turistická značka pod vzrostlými stromy provede k rybníku Šeberák.

Část parku v těsné blízkosti zámku si prohlédnete jen zavřenou branou.

Autor: Kateřina Hubertová

Ten je šestou největší vodní plochou v Praze a oblíbeným místem koupání, ostatně první koupaliště nechal na Šeberáku zdejší velkostatkář Karel Korb zřídit už v roce 1933. Rybník, zmiňovaný už na počátku 17. století, sloužil k chovu ryb a od 30. do 50. let 20. století se v něm těžil led.

U rybníku Šeberák si můžete udělat malou zastávku, kromě pláže tu najdete i restauraci se sportovním areálem.

Autor: Kateřina Hubertová

Koupaliště na Šeberáku funguje dodnes a zároveň se v jihovýchodní části rybníku nachází nudistická pláž, která je jednou z nejstarších pláží tohoto druhu v Praze. Kromě rekreace slouží Šeberák k hnízdění některých druhů vodního ptactva a od konce 70. let 20. století je z něj odebírána voda pro zálivku zdejších jahodových plantáží a záhonů růží.

Mezi rybníky a jahodovými plantážemi

Právě mezi jahodovými poli budeme pokračovat k dalšímu z rybníků v okolí, Olšanskému. Projděte po břehu mezi rybáři a vydejte se dál za Kunratickou spojku, odkud pokračuje žlutá turistická značka až do Vestce. Tady na začátku nově založené aleje opustíme území Prahy. Lipová alej tu byla vysazena v roce 2022 a je věnována odkazu manžela britské královny Alžběty II. prince Philipa, po němž také nese své jméno.

Od Aleje prince Philipa je pěkný výhled zpět na sídliště na jižním okraji Prahy.

Autor: Kateřina Hubertová

Alejí pokračujte k Vesteckému rybníku. Cestu vám bude zpříjemňovat planetární stezka, první z atrakcí pro děti. Trasa, na níž jsou ve vzdálenostech poměrově odpovídajícím jejich odstupům ve vesmíru umístěny naučné cedule o jednotlivých planetách Sluneční soustavy, pomůže dětem představit si, jak je vlastně tento náš kousek vesmíru rozsáhlý.

Vestecký rybník jako velké hřiště

Právě malí průzkumníci asi ocení okolí Vesteckého rybníka ze všech nejvíc, najdou tu totiž několik hřišť se skluzavkami, prolézačkami a trampolínami, interaktivní hru či obří tělocvičnu pod širým nebem. Na závěr procházky se vydejte okolo rybníka po lávce přemosťující mokřad a kolem odpočinkového mola až na dřevěný mostek, který překonává hladinu rybníka. Klikatící se lávka se dvěma kruhovými moly uprostřed je oblíbeným cílem výletníků i fotografů.

Vestecký rybník se po rekonstrukci a doplnění lávkami a hřišti stal oblíbeným cílem výletů.

Autor: Kateřina Hubertová

Vesteckému rybníku se dříve říkávalo Panský, protože od roku 1700 patřil spolu s panstvím Dolní Břežany pod správu pražského arcibiskupství. To rybník využívalo pro chov ryb, vzhledem k blízkosti vesnice ale část výlovu pravidelně mizela. Proto byl rybník koncem 19. století vypuštěn, proti čemuž se ale postavili místní, a tak rybník odkoupila obec. Ta se o okolí rybníka stará i v 21. století, kdy zde s pomocí různých dotací vybudovala kromě mola a hřiště také různá sportoviště a amfiteátr pro konání kulturních akcí.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.