Michaela Hečková
To je Plán! Nová výstava v CAMPu představuje budoucnost Prahy a upravený Metropolitní plán. Vyjádřit se může i veřejnost

Nové parky, řešení krize bydlení, hezčí ulice i náměstí. Nová výstava To je Plán! v CAMPu ukazuje od 26. dubna do 30. června nově chystaný územní plán Prahy – Metropolitní plán, který zpracovává Institut plánování a rozvoje (IPR). Návštěvníci se seznámí nejen s jeho základními principy, ale především s upraveným návrhem, ke kterému mohou přímo na místě podat připomínky. Využít mohou také online aplikaci nebo Portál Pražana. Součástí výstavy jsou také veřejná projednání plánu, komentované prohlídky i vycházky.

Metropolitní plán bude v CAMPu k vidění až do 30. června.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Plánovat je potřeba společně

Návrh Metropolitního plánu byl poprvé veřejnosti představen v roce 2018. Během takzvaného společného jednání podala připomínky zejména ministerstva a úřady. Teď jsou veškeré připomínky vyhodnoceny a zapracovány do aktualizované verze, která je od 26. dubna do 30. června představena veřejnosti na výstavě To je Plán! Plán se tak dostává do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého proběhne i další kolo připomínkování.

Dostupné bydlení i ochrana pražských panoramat

Praha svůj nový Metropolitní plán nevyhnutelně potřebuje. Stávající územní plán je totiž vyčerpaný. Současný rozvoj Prahy probíhá prakticky jen v územích, kde již proběhla změna územního plánu. Metropolitní plán proto pomůže metropoli zdravě a udržitelně se rozvíjet. Zároveň myslí oproti staršímu plánu mnohem více na ochranu sídlištní zeleně, ochranu charakteru a jedinečnosti jednotlivých čtvrtí a lokalit či posílení nezastavitelnosti parků i návrh mnoha nových. Naprostou novinkou je pak regulace panoramat a ochrana horizontů či výšková regulace staveb na celém území Prahy, která dosud metropoli chyběla. Praha by se nově také neměla rozpínat volně do krajiny a měla by mít jasně stanovené hranice. Zároveň se myslí na efektivnější využití brownfieldů a podporu dostupného bydlení. Posílit by se měla také ochrana veřejné vybavenosti.

Kurátorem výstavy je architekt Martin Hejl ze studia Loom on the Moon, které stojí mimo jiné za multimediální expozicí ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Pět principů budoucí Prahy

Výstava, jejíž kurátorem je architekt Martin Hejl ze studia Loom on the Moon, probíhá v obou sálech CAMPu. V Černém sále se návštěvníci seznámí s pěti základními principy plánu. Přístup k tématům, jako je prostředí okolo nás, klimatická změna, dostupnost bydlení, veřejná prostranství nebo veřejná vybavenost, je znázorněn pomocí podlahových projekcí. Panoramatická stěna prostřednictvím ručně malované animace zase rozhýbává Prahu tak, jak ji dnes známe.

V Černém sále se představí pět základních principů plánu – prostředí okolo nás, klimatická změna, dostupnost bydlení, veřejná prostranství a veřejná vybavenost.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

V druhém, Bílém sále, je představen samotný návrh Metropolitního plánu v aktualizované verzi. Návštěvníci se zde mohou seznámit s dokumentací, klást konkrétní dotazy pořizovatelům i zpracovatelům plánu, případně přímo na místě podat k aktualizovanému návrhu připomínku. Tu bude možné podat také prostřednictvím online aplikace až do 30. června.

Přímo v Bílém sále CAMPu můžete podat připomínku k novému Metropolitnímu plánu.
Zdroj: IPR Praha | Foto: Jan Malý

Přímo v Bílém sále CAMPu můžete podat připomínku k novému Metropolitnímu plánu.
Zdroj: IPR Praha | Foto: Jan Malý

Chystají se také dvě samotná veřejná projednání, na kterých bude plán představen veřejnosti (30. května a 23. června). Návštěvníci CAMP mohou dále navštívit přednášky, které představují jednotlivé principy plánu, vyrazit na komentovanou procházku, kde budou vysvětleny dva fenomény plánu – zahrádkářské kolonie a sídliště či navštívit komentovanou prohlídku výstavy.

Kromě výstavy plánuje IPR spolu s hlavním městem i informační tour po městských částech, která odstartuje 9. května. Celkově navštíví 12 pražských lokalit a nově také 9 obchodních center s infopointem. Každý se tak může přijít zeptat na konkrétní dotaz i lokalitu v okolí svého bydliště. Prvním místem, kde bude umístěn už velmi dobře známý bílý kontejner, je prostor za pražským Quadriem.

A jak to bude dál?

Po veřejném projednání budou všechny podané připomínky vyhodnoceny a výsledky budou zaneseny do nové podoby Metropolitního plánu. Tento proces je v kompetenci pořizovatele, tedy Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Následně mohou nastat dvě varianty – pokud nedojde k podstatným úpravám návrhu, bude plán v upravené podobě předložen Radě hlavního města a Zastupitelstvu ke schválení, a to v průběhu roku 2023. Pokud by byl však návrh výrazně měněn, bude se opakovat veřejné projednání a občané dostanou opět možnost se k návrhu vyjádřit, avšak pouze k jeho měněným částem.

Více informací o Metropolitním plánu, výstavě i doprovodném programu najdete na webu metropolitniplan.praha.eu. Právě zde můžete plán také rovnou připomínkovat.

Metropolitní plán přiblíží občanů také informační kampaň, jejíž vizuální podobu zpracovalo grafické studio 20YY Designers. Videa pocházejí z dílny NICE film.\ Zdroj: IPR

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.