Pavel Fuchs
Kam budou děti chodit do školy? Metropolitní plán řeší služby ve městě

Metropolitní plán zavádí nová pravidla, která určí umístění veřejné vybavenosti v celé Praze. Počítá s 450 hektary ploch pro budoucí školky či polikliniky a zároveň chrání existující služby. Na sídlištích jeho tvůrci věnovali speciální pozornost i obchodům. V čem je Metropolitní plán flexibilnější než dosavadní praxe? Proč by měl dovolit architektům tvořit lepší návrhy? Plán také navrhuje rychlejší tramvajová spojení, abychom nemuseli jezdit jen přes zatížené jádro Prahy. Dojde i na prodloužení stávajících tras. Na která sídliště se nově dostanete po kolejích?

Město krátkých vzdáleností

Proč by vás měly zajímat oranžové tečky rozmístěné na hlavním výkresu Metropolitního plánu? Tyto body reprezentují už fungující občanskou vybavenost, jako jsou školská zařízení nebo polikliniky. Plán tak chrání hlavní síť míst nabízející potřebné služby občanům. Přesnou polohu je možné částečně měnit. Nesmí se ale výrazně vzdálit od dnešního místa a musí být také zachována alespoň původní rozloha. To je výrazně flexibilnější řešení, než nabízí stávající územní plán, v němž má každá funkční plocha přesně daný tvar. Složitá parcela tak sice často splňuje potřebné metry čtvereční, kvůli tvaru či orientaci ji ale architekti nemohou dobře využít.

Už v současném, aktuálně platném územním plánu u většiny ploch nenajdete, pro jakou konkrétní veřejnou vybavenost jsou určené. Pozemek tak může sloužit lékařům, školám, sociálním službám i veřejné správě. Metropolitní plán se také snaží zajistit, aby konkrétní využití flexibilně sloužilo aktuálním potřebám Prahy. V obytných lokalitách je navíc nově možné umisťovat školky, dětská hřiště či ordinace téměř kamkoliv, pokud budou splněny další normy. Metropolitní plán tak podporuje město krátkých vzdáleností, kde je vše potřebné k životu pár minut pěšky od bydliště.

Oranžové tečky značí už fungující veřejnou vybavenost, která je chráněná. Na sídlištích plán podobně zamezuje i rušení komerčních prostor (fialové tečky). Nové obchody by zde totiž přirozenou cestou vznikaly složitě a pro obyvatele by se tak běžný nákup mohl stát složitou akcí.

Zdroj: KMP IPR Praha

Pravidla hry pro nové čtvrti

V rozvojových územích stávající plán vždy vymezil přesný pozemek pro veřejnou vybavenost. I názory na urbanismus se ale vyvíjí. Když zde investoři chtěli stavět, což mohlo být i řadu let po vypracování plánu, pečlivě určené pozemky podporovaly spíš komická řešení než kvalitní architekturu. Metropolitní plán se už nesnaží navrhnout celé město do detailu, ale určit jasná pravidla hry. Veřejná vybavenost je tak v rozvojových a transformačních plochách určena bodem nebo požadovanými parametry. V území výstavba nezačne, dokud se majitelé pozemků neshodnou na přesném umístění například formou regulačního plánu.

Územní plánování ovšem není lékem na celou problematiku veřejné vybavenosti v Praze. Ač Metropolitní plán tyto plochy a místa vymezuje, nemůže zajistit jejich vznik a financování. Je nutné ho proto koordinovat s dalšími strategickými dokumenty. Jedním z důležitých kroků, které Praha udělala, jsou proto kontribuce developerů, které pomohou například právě s financováním škol či školek.

V transformačních a rozvojových plochách je potřebná veřejná vybavenost naznačena oranžovou značkou a potřebnou plochou. Konkrétní umístění musí vzejít z podrobnější dohody před zahájením výstavby v lokalitě.

Zdroj: KMP IPR Praha

Kam pojedou tramvaje?

Metropolitní plán se snaží rozvíjet lokální centra ve městě. Důležité jsou proto tramvajové tangenty. Tímto termínem z geometrie označují odborníci spojení, která neprocházejí centrem města. Jižní tramvajová tangenta povede od nového Smíchovského terminálu přes Dvorecký most, Budějovickou a Pankrác až do Michle. Na východě přibude trasa z Vršovic do Jižního Města, projíždějící třeba novou čtvrtí na Bohdalci. Na severu se prodlouží trasy z Podbaby do Suchdola a také z Kobylis do Bohnic. U nich pak návrh počítá i s propojením, čímž se zrychlí dnes strastiplná cesta z Prahy 8 do Dejvic. Rychlejší spojení pro stovky tisíc lidí denně navíc zajistí, že si oddechne historické jádro Prahy, kde je nápor na tramvajové tratě největší.

Tramvajové tratě v budoucnu obslouží výrazně větší část Prahy než dnes.

Zdroj: KMP IPR Praha

Mohutný rozvoj se ale neobejde bez nákupu dalších vozů a zajištění údržby. Řidiči tak budou na své směny vyrážet i z nové tramvajové vozovny nedaleko plynárny v Michli. Prodloužení čeká také řadu stávajících tratí. Linky dojedou i na sídliště Malešice či Libuš, do rozvíjející se části Dolních Měcholup nebo k nádraží v Čakovicích. A komfortnější dojíždění zažijí také studenti z kolejí Strahov.

Praha na kolejovou dopravu sází, protože je efektivní pro přepravu velkého množství lidí. Výrazným prvek na výkresech je tak samozřejmě metro D. Kromě již zahájeného úseku s pokračováním na náměstí Republiky tu najdete i územní rezervu pro jeho rozdělení na okraji města. Možná jste si na svých cestách všimli, že linky metra v Paříži nebo Londýně mají dvě konečné, aby obsloužily víc míst. Plán proto počítá s rozdvojením metra D ve stanici Nové Dvory, aby vlak mohl pokračovat také do Modřan. A pokud do plánu nahlédnete, získáte možná první skutečně jasnou představou, kudy budou z Prahy vyrážet vysokorychlostní vlaky do evropských metropolí.

Metropolitní plán si můžete pohodlně prohlédnout v aplikaci, velké vytištěné výkresy a výstavu To je plán! najdete až do konce června v CAMPu. Každý den kromě pondělí se na vás těší i zkušení odborníci, kteří vám zodpoví konkrétní otázky.

Článek vznikl za podpory architekta Kanceláře metropolitního plánu Martina Bukovského.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.