Kdyby nebylo nejdelší řeky Česka, nebylo by ani největšího města. Určitě ne na takovém místě a v takové podobě, jak ho známe dnes. Vltava a její břehy jsou skutečnou kolébkou Prahy a dodnes pomáhají formovat naše představy o tom, kudy a jakým způsobem se má ubírat rozvoj hlavního města. Praha se přitom ke své řece leckdy obracela zády, nerespektovala její přirozenost a nedbala příležitostí, které jí nabízí. Dnes se však Vltava vrací do centra pozornosti městského plánování a politiky i soukromých investic. Výstava v Centru architektury a městského plánování reaguje na tento znovuobnovený zájem města o „svoji“ řeku a představuje veřejnosti aktuální trendy v územním rozvoji říční krajiny na příkladech dvaceti pěti konkrétních projektů, které se na Vltavě či v jejím bezprostředním okolí chystají k realizaci. Škála projektů je široká a začíná velkými veřejnými realizacemi, jako je příměstský park na soutoku Vltavy a Berounky, první svého druhu v ČR, Rohanský park, který spojí rekreační využití s přirozenou protipovodňovou ochranou, či komplexní proměna Trojské kotliny. Dále se představí menší projekty od úprav koryt přítoků Vltavy – Rokytky, Botiče nebo Motolského potoka – přes infrastrukturní stavby, reprezentované třeba novým Dvoreckým mostem a lanovkou v Podbabě, až po významné veřejné budovy na břehu řeky v podobě nového koncertního sálu – Vltavské filharmonie.

Návštěvníci CAMPu se projdou po obou březích Vltavy od Zbraslavi až po Podbabu díky modelu řeky, který se v měřítku 1 : 1 000 vine celým výstavním sálem, jehož podlaha se pod paprsky UV světla dokáže před očima pozorného návštěvníka proměnit v obří mapu pražského vodstva. V doplňující projekci se přitom dozvědí podrobnosti a kontext všech chystaných projektů. Širokoúhlá projekce zve na cestu do minulosti Vltavy i Prahy pomocí historických rytin, map, fotografií i archivních záběrů. „Analogová“ část výstavy pak shrnuje základní informace a „vltavská nej“, kolem kterých možná dennodenně chodíme, aniž bychom si je vůbec uvědomovali. Víte například, kde je Vltava v Praze nejhlubší? Nebo dokážete zpaměti vyjmenovat názvy všech pražských mostů?

Informace obsažené na výstavě vycházejí povětšinou z dokumentů zpracovaných Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, zejména z Koncepce pražských břehů. Za významnou pomoc a spolupráci při přípravě výstavy pak děkujeme všem kolegům z IPR Praha zejména z kanceláří archivu, veřejného prostoru a zelené infrastruktury.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.