Kdyby nebylo nejdelší řeky Česka, nebylo by ani největšího města. Určitě ne na takovém místě a v takové podobě, jak ho známe dnes. Vltava a její břehy jsou skutečnou kolébkou Prahy a dodnes pomáhají formovat naše představy o tom, kudy a jakým způsobem se má ubírat rozvoj hlavního města. Praha se přitom ke své řece leckdy obracela zády, nerespektovala její přirozenost a nedbala příležitostí, které jí nabízí. Dnes se však Vltava vrací do centra pozornosti městského plánování a politiky i soukromých investic. Výstava v Centru architektury a městského plánování reaguje na tento znovuobnovený zájem města o „svoji“ řeku a představuje veřejnosti aktuální trendy v územním rozvoji říční krajiny na příkladech dvaceti pěti konkrétních projektů, které se na Vltavě či v jejím bezprostředním okolí chystají k realizaci. Škála projektů je široká a začíná velkými veřejnými realizacemi, jako je příměstský park na soutoku Vltavy a Berounky, první svého druhu v ČR, Rohanský park, který spojí rekreační využití s přirozenou protipovodňovou ochranou, či komplexní proměna Trojské kotliny. Dále se představí menší projekty od úprav koryt přítoků Vltavy – Rokytky, Botiče nebo Motolského potoka – přes infrastrukturní stavby, reprezentované třeba novým Dvoreckým mostem a lanovkou v Podbabě, až po významné veřejné budovy na břehu řeky v podobě nového koncertního sálu – Vltavské filharmonie.

Návštěvníci CAMPu se projdou po obou březích Vltavy od Zbraslavi až po Podbabu díky modelu řeky, který se v měřítku 1 : 1 000 vine celým výstavním sálem, jehož podlaha se pod paprsky UV světla dokáže před očima pozorného návštěvníka proměnit v obří mapu pražského vodstva. V doplňující projekci se přitom dozvědí podrobnosti a kontext všech chystaných projektů. Širokoúhlá projekce zve na cestu do minulosti Vltavy i Prahy pomocí historických rytin, map, fotografií i archivních záběrů. „Analogová“ část výstavy pak shrnuje základní informace a „vltavská nej“, kolem kterých možná dennodenně chodíme, aniž bychom si je vůbec uvědomovali. Víte například, kde je Vltava v Praze nejhlubší? Nebo dokážete zpaměti vyjmenovat názvy všech pražských mostů?

Informace obsažené na výstavě vycházejí povětšinou z dokumentů zpracovaných Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, zejména z Koncepce pražských břehů. Za významnou pomoc a spolupráci při přípravě výstavy pak děkujeme všem kolegům z IPR Praha zejména z kanceláří archivu, veřejného prostoru a zelené infrastruktury.

související

Ahoj! V září 2022 jsme spustili základní verzi nového webu. Před spuštěním jsme provedli uživatelské testování, ale to pravé uživatelské testování je to, které probíhá právě teď.

Budeme rádi, když se dozvíme, jak se Ti web používá, jestli Tě napadá, jak ho vylepšit nebo Ti na něm něco chybí, případně pokud narazíš na nějakou chybu. Děkujeme!

Dej nám feedback →

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.

Poslechněte si audio příspěvky od Iwana Baana v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.