Hana Grohová
Co Prahu trápí a jak mohu pomoci? Ptal se prezident Pavel v CAMPu

V rámci oficiální návštěvy hlavního města v souvislosti s výjezdy do jednotlivých krajů se prezident České republiky Petr Pavel zastavil i v CAMPu. Setkal se tu s ředitelem IPR Praha Ondřejem Boháčem, který mu představil práci IPR a CAMP a seznámil ho s aktuálním stavem metropole. Následovala debata nad mapou s předními pražskými politiky a dalšími odborníky na rozvoj města. Hlavním tématem byla budoucnost bydlení v Praze.

Ředitel IPR Praha v CAMPu přivítal prezidenta Petra Pavla. „Snažíme se u nás na IPRu a v CAMPu vytvořit otevřenou platformu pro diskuzi o budoucnosti měst, inspirujeme se také v zahraničí. Máme připravený bohatý edukační program pro rodiče s dětmi i pro školy,“ uvedl Boháč.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Prezident si prohlédl černý výstavní sál, kde shlédl prezentaci o sesbíraných městských datech. „Jedním z našich poslání je sbírat data o městě – pak z nich vytváříme statistiky, podle kterých určujeme priority rozvoje,“ říká Boháč.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Ondřej Boháč vysvětlil, že jedním z problémů je velká rozdrobenost Prahy. „Máme u nás poměrně malou hustotu obydlení, pouze 25 obyvatel na m2. To je problém, protože to zvyšuje mandatorní výdaje města. Měli bychom vložit více úsilí do vytváření blokové zástavby, která je pro město ekonomičtější a ekologičtější,“ doplnil Boháč.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Hlavním tématem prezidentovy návštěvy byla dostupnost bydlení v Praze. „Od roku 2012 se rychle rozvinula bytová krize. Před třemi lety jsme tu na IPRu pořádali diskuzi byt za 8 milionů, letos jsme ji zopakovali, ale už se jmenovala Byt za 10 milionů,“ vysvětlil Ondřej Boháč. Radnímu pro rozvoj Petru Hlaváčkovi, primátorovi Bohuslavu Svobodovi, prezidentu Pavlovi, radní pro sociální oblast a bydlení Alexadře Udženije, radnímu pro majetek Adamu Zábranskému a řediteli Pražské developerské společnosti Petrovi Urbánkovi ukázal Boháč gauč ve velikosti nejmenšího pražského bytu.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Politická reprezentace města se shodla, že jedním z řešení bytové krize může být i investice do alternativních způsobů bydlení jako jsou družstva nebo baugruppe. Zdroj: IPR Praha | Foto: Jan Malý

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Petr Pavel si prohlédl aplikaci Praha zítra?, ve které CAMP shromažďuje vznikající projekty v Praze. Všiml si například rozvoje ostrova Štvanice nebo budoucího rozsáhlého městského parku na Rohanském ostrově.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Prezident Pavel ocenil i právě probíhající výstavy fotografa Iwana Baana. „Výstava není marketingem města. Baan dokázal zachytit jak syrové, tak krásné momenty v Praze. Zároveň město zachytil způsobem člověka, který je tu poprvé, což Pražanům přináší neobvyklé úhly pohledu,“ řekl Boháč.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Společně se zástupci města a IPR pak prezident debatoval o tom, jak může pomoci rozvoji měst. Ptal se, jakým čelí město problémům a zapisoval si, jak by mohl ze své pozice situaci zlepšit.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

„Potěšilo mne, že máme takhle sofistikované pracoviště pro rozvoj hlavního města, které úzce spolupracuje s dalšími velkými městy v České republice, to mne naplňuje optimismem,“ komentoval návštěvu prezident Petr Pavel.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Jako jeden z palčivých problémů označili odborníci dlouhé byrokratické procesy při schvalování rozvojových projektů.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

„Dostali jsme možnost pana prezidenta seznámit s problémy, které Prahu tíží a jež chceme řešit. Ať už jde o nedokončené dopravní projekty, dostupnost škol, či bydlení. Městské části řeší jiné problémy než centrum moci a je to logické. Dohromady to ale dává jeden celek. Fungující stát potřebuje fungující obce a naopak,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Návštěvu zakončila společná fotografie se zaměstnanci IPR Praha.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha
01/12

Ředitel IPR Praha v CAMPu přivítal prezidenta Petra Pavla. „Snažíme se u nás na IPRu a v CAMPu vytvořit otevřenou platformu pro diskuzi o budoucnosti měst, inspirujeme se také v zahraničí. Máme připravený bohatý edukační program pro rodiče s dětmi i pro školy,“ uvedl Boháč.

Autor: Jan Malý
Zdroj: IPR Praha

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.