Michaela Hečková
Metropole není pole. Praha plánuje novou moderní a ekologickou čtvrť v Letňanech

Praha se chystá vytvořit moderní a udržitelnou čtvrť v blízkosti stanice metra Letňany. Jedná se o pilotní projekt, který v České republice dosud nemá obdoby. Nová čtvrť by měla být maximálně soběstačná a měla by respektovat potřeby místních obyvatel i jejich sousedů. Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) aktuálně připravuje územní studii, která stanoví přesné požadavky na novou podobu Letňan. Do její přípravy se zapojí i veřejnost. Výstavba by mohla začít vznikat začátkem příštího desetiletí.

Od zemědělství k panelákům

Metro C už nebude končit v poli. Velké rozvojové území Letňany–Kbely je dlouho přehlíženou plochou s vysokým podílem městských a státních pozemků a jedinečným dopravním napojením na zbytek města. Nová čtvrť tu vyroste na pomezí tří městských částí a tří katastrálních území. Jde o Prosek, Letňany a Kbely.

Území bylo historicky využíváno čistě pro zemědělské účely. Změna přišla až s rozvojem průmyslu. Rovina severní terasy měla sloužit prvnímu pražskému letišti, které záhy doplnily stavby továren Letov a Výzkumného leteckého ústavu. Chvíli se uvažovalo také o vzniku zahradního města. Snové vize však v druhé polovině 20. století nahradila praktická výstavba panelových sídlišť, jež s sebou přinesla kapacitní dálniční přivaděče nešťastně rozdělující území na několik samostatných celků.

Velké rozvojové území Letňany–Kbely je dlouho přehlíženou plochou s velkým podílem městských a státních pozemků.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Divoké devadesátky

Devadesátá léta přinesla naději. Lokalitu nový územní plán poprvé označil jako tzv. velké rozvojové území. Praha zde plánovala výstavbu nového veletržního areálu i vládní čtvrti. Nic z toho se však nakonec nerealizovalo. Jediné, co v roce 2008 skutečně vzniklo, byla stanice metra C s přilehlým parkovištěm P+R. Ano, stanice metra, která končí v poli. Okolní sídla ale naopak v průběhu minulého století prošla velkou transformací. Dnešní podobu Letňan tak určují především vojenské letiště Kbely a zdejší sportovní letiště.

Letiště sice na jedné straně představují obrovský limit pro výstavbu, na druhé ale silně definují místní identitu.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Město staví město

A jak bude nová čtvrť vypadat? Nabídne udržitelné a dostupné bydlení pro všechny. Kromě standardních a komerčních bytů zde totiž může vzniknout vysoký podíl startovacích a sociálních městských nájemních bytů. Čtvrť tak může teoreticky pomoci snížit investorský tlak v okolí a narovnat trh s bydlením. Stávající i budoucí obyvatelé tu získají nové příležitosti k trávení volného času i potřebnou veřejnou vybavenost, která v území aktuálně zoufale chybí.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Město prostoupené krajinou a přírodou

Plánovaná čtvrť bude udržitelná a energeticky soběstačná. Město chce minimalizovat její zátěž na životní prostředí, proto se bude snažit dosáhnout uhlíkové neutrality během výstavby i při následném provozu. Projektový tým plánuje využít nástroje šedo/zeleno/modré infrastruktury a moderní technologie v nakládání s odpadem. Zpracovatelé studie také budou klást důraz na vytvoření vlastních energetických zdrojů a nízkoemisní dopravu s dominantně využívanou městskou hromadnou dopravou či sdílenou mobilitou.

Pro udržitelné vztahy mezi lidmi a přírodou budou zpracovatelé studie pečlivě volit stavební materiál a hledat vyvážená řešení v oblasti využívání energií a vody. Biodiverzitu podpoří nejen důmyslné hospodaření s dešťovou vodou, ale také nové parky, které městskému prostředí nabídnou mnohem více příležitostí pro život rostlin a živočichů. Třeba pro naprosto nepostradatelný hmyz.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Pekařství, školka i lékárna do 15 minut pěší chůze

S ekologií souvisí i požadavek na [tzv. město krátkých vzdáleností]/https://praha.camp/magazin/detail/mesto-kratkych-vzdalenosti-prinasi-revoluci-moderniho-urbanismu-do-prace-obchodu-nebo-k-lekari-za-15-minut), které by Letňany měly splňovat. To znamená, že všechny důležité služby budou obyvatelům dostupné do pouhých 15 minut chůze či jízdy na kole. Mohou zde vzniknout nové školy, školky, poliklinika, ale také obchody, kavárny a místa pro rekreaci či sport.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Efektivní, bezpečná a ohleduplná doprava

Doprava by měla být dostupná, šetrná k životnímu prostředí a bezpečná. Studie proto upřednostní využití alternativních způsobů dopravy a zásobování, jako jsou například bezmotorová vozidla či carsharing. Podpoří také rozšíření parkoviště P+R u stanice metra a velkokapacitních parkovacích domů pro místní obyvatele nebo vybudování sítě cyklostezek s napojením na širší okolí středních Čech. Zdejší veřejný prostor se tak konečně může stát bezpečným a příjemným místem pro trávení volného času.

Jak se můžete zapojit?

Místní obyvatelé mají nyní možnost podílet se na podobě a vizi nové čtvrti. V průběhu května a června se bude v rámci participace konat série akcí v Letňanech, Kbelích a na Proseku, kde se lidé mohou účastnit některé z komentovaných vycházek, přednášek, diskuzí a participačních workshopů či zanechat své připomínky v online dotazníku. Podněty budou následně zpracovány při tvorbě územní studie, jejíž koncept bude veřejnosti představen k připomínkování v průběhu podzimu tohoto roku.

Program konaných akcí najdete na webových stránkách projektu. Shrnutí dosavadních zjištění IPR Praha si mezitím můžete prohlédnout v přehledné interaktivní aplikaci.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.