Hana Grohová
Inspirace pro pražská nábřeží. Kajakem po Chicago River nebo slunění u řeky v Rize

Vyčistit vodu, vytvořit reprezentativní nábřeží – to je úděl asi všech měst ležících na řece, ale i na pobřeží moře nebo jezera. Některým metropolím se to již podařilo a v jejich řekách nebo kanálech se dá dokonce i plavat. V jiných městech naopak po nábřeží stále jezdí auta. Jak je na tom Praha v porovnání s ostatními? Podíváme se na různé projekty nábřeží po celém světě. Můžete si přečíst o tom, jak města řeší silné znečištění řeky v důsledku průmyslu, dopravu na nábřeží nebo propojení města skrze cyklostezky podél řeky.

Nábřeží v Rize je nedaleko od samotného historického centra města.

Autor: Aivars Silins , Zdroj: Arplan

Chicago River: Procházka, projížďka a možná i plavání

Chicago River má dlouhou a velmi rozmanitou historii. Dříve byla bažinatým meandrujícím potokem, než se změnila v jednoho z klíčových hráčů chicagské průmyslové přeměny. To ale způsobilo silné znečištění řeky i Michiganského jezera, zdroje pitné vody pro město, a obyvatelé Chicaga se začali stahovat co nejdál od jejích břehů. Město se tento problém snažilo vyřešit tím, že obrátilo směr toku, ale to pomohlo jen částečně. Architekt a urbanista Daniel Burnham pak navrhl novou verzi nábřežních promenád a okolí Chicago River se postupně začalo kultivovat. Čekala ho ale ještě dlouhá cesta, protože řeka byla stále značně znečištěná a často tu docházelo k povodním. Od 80. let minulého století ale město Chicago své říční nábřeží aktivně revitalizuje.

Asi nejvýraznější součástí proměny chicagských břehů je projekt Chicago Riverwalk – tedy promenády podél řeky. Její výstavba měla několik fází a teď už se obyvatelé města nemusí bát přiblížit ke špinavé Chicago River. Naopak, řeka se stala velmi oblíbeným místem. Lidé se tu prochází, učí, setkávají nebo sportují. Chicago River má tak pro město opět po několika stoletích ekologický, rekreační i ekonomický význam. Díky nejnovější fázi revitalizace si můžou Chicagoané u řeky půjčit kajak v The Cove a projet se po řece, dát si něco dobrého na Marina Plaza v jedné z restaurací anebo posedět na schodech River Theater. Ty také spojují nábřeží s ulicí. Za několik let zde možná půjde skočit do vln a zaplavat si.

Dříve byla řeka v Chicagu industriálním prostředím, vykazoval silné znečištění a obyvatelé s k ní ani nepřibližovali. Dnes zde jezdí na kajacích a možná tu budou za pár let i plavat.

Autor: Kate Joyce Studios , Zdroj: Ross Barney Architects

Na přestavbě chicagského nábřeží se podílelo i Studio Gang, jehož zakladatelka Jeanne Gang promluvila v CAMPu v rámci Urban Talks. Nejenže se podíleli na samotné revitalizaci nábřeží, vybudovali v blízkosti Chicago River také loděnice. Ty jsou domovem pro několik veslařských klubů, ale lidé si tu můžou i zacvičit nebo zajít na jógu. Svůj účel tak Eleanor Boathouse má i v zimě.

Loděnice Eleanor Boathouse je také komunitním centrem.

Autor: Steve Hall © Hall + Merrick , Zdroj: Studio Gang

„Náš návrh se pokusil zachytit pohyb a aktivitu a vyjádřit nadšení z toho, že konečně zase po dlouhých letech získáváme přístup k řece. Projekt ukazuje náš vztah k přírodě a zároveň to, že jsme součástí chicagské komunity.“

Jeanne Gang, architektka Studio Gang

Daugava v Rize: Řeka kousek od starého města

Riga je hlavním městem pobaltského Lotyšska a leží na řece Daugava. Co ale možná tolik lidí neví je to, že Riga se nenápadně podobá Praze svým historickým centrem i tím, jak město protíná vodní tok. V blízkosti starého města se nachází čtvrť Spikeri, která byla historicky obchodní oblastí Rigy, a je spojena s nábřežím. Vzhledem ke své historii bylo ve Spikeri několik desítek již nevyužívaných skladišť, které vznikly v 19. století pro uchovávání lodního nákladu. Dnes je čtvrť hlavně domovem kreativních prostor, restaurací, kanceláří a muzea rižského ghetta.

Studia Arplan a A plus Architects mezi lety 2011 a 2013 dostala za úkol přestavět náměstí Spikeri i nábřeží Daugavy, které je s ním propojené. Projekt zahrnoval vytvoření 1,6 km dlouhé promenády podél řeky. Na revitalizovaném nábřeží je dnes cyklostezka, která spojuje centrum Rigy s předměstím, přístaviště pro lodě nebo skate park. Mimo to tu mohou obyvatelé trávit svůj volný čas a relaxovat, a mají k tomu dokonce k dispozici i vestavěná lehátka. Architekti se zaměřili i na zeleň – nově tu najdeme stromy a květinové záhony.

Kromě místa pro volný čas je na nábřeží Daugavy také odtokový systém pro dešťovou vodu, květinové záhony a stromy.

Autor: Aivars Silins , Zdroj: Arplan

Zelené ostrůvky, které mají omezit hluk města, jsou i podél ulice, která vede na náměstí Spikeri. S nábřežím je spojena bezbariérovým podchodem. Spikeri je dnes kulturním centrem Rigy, jsou tu galerie, kina, restaurace, kavárny a konají se tu kulturní festivaly a koncerty. A tak i hlavní náměstí získalo podobný ráz. Nabízí jednak prostor pro širokou škálu kulturních akcí, ale také akustický objekt a hřiště. Spikeri a daugavské nábřeží je teď zkrátka místem pro spoustu veřejných a volnočasových aktivit, a při přestavbě navíc architekti využili hlavně lokální materiály. Díky tomu dokonce projekt v roce 2015 získal nominaci na cenu Miese van der Rohe.

Bývalá obchodní čtvrť Spikeri je dnes kulturním hubem. Z původních 58 skladišť zůstalo 13 a dnes je čtvrť spíš místem pro galerie a koncerty.

Autor: Aivars Silins , Zdroj: Arplan

Toronto: Přestavba důležité dopravní tepny na nábřeží

Nábřeží jezera Ontario v Torontu a ulice Queens Quay je jednou z nejdůležitějších částí města, a přesto nebyla sjednocená architekturou ani využitím. Existovala tu zkrátka mozaika různých urbanistických projektů, které vznikaly v průběhu let a nebyly propojené – vizuálně ani fyzicky. Město se proto rozhodlo 3,6 km dlouhou oblast podél břehu přestavět. Plánovat začalo v roce 2000 a dva roky poté vznikla organizace Waterfront Toronto, která se dodnes stará o zachování nábřeží.

Queens Quay je důležitou dopravní ulicí v Torontu, kvůli revitalizaci nábřeží ale architekti omezili pruhy pro auta ze čtyř na dva.

Zdroj: West 8

Revitalizaci si vzalo na starost studio West 8 s partnery a pustilo se do vytváření konzistentního projektu. Hlavní prioritou bylo propojit fungování města s jezerem. Důraz ale architekti kladli i na udržitelnost a ekologičnost. Vytvořili čtyři části nábřeží – dvě promenády, plovoucí prvky přímo na jezeře a spojení se zástavbou. Výrazným prvkem jsou dřevěné chodníky ve tvaru vln, které se nachází podél jezera v místě, kde se město potkává s vodou. Největší výzvou během výstavby byla podobně jako u Smetanova nábřeží doprava. Architekti stáli před úkolem vybalancovat automobilovou a cyklistickou dopravu s cestou pro pěší. I z ekologického hlediska se nakonec rozhodli omezit stávající čtyři pruhy pro auta na dva a zbylý prostor využili pro pěší a cyklistickou stezku. Jak řeší dopravu projekt Smetanova nábřeží si můžete přečíst zde.

Přestavba ulice Queens Quay.\ Zdroj: Waterfront Toronto

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.