Hana Grohová
Jak by vypadal Pankrác, kde chcete žít? Nejlepší diplomka navrhuje městský blok pro lidi, zvířata i rostliny

Jak přemýšlí mladá generace architektů a architektek? To každoročně hodnotí soutěž Diplomky, kterou v letošním roce vyhrál Dominik Vácha z Akademie výtvarných umění. On i spousta dalších přihlášených hledali nové způsoby, jak vytvořit příjemnější a udržitelnější místa k životu. Ocenění udílí Česká komora architektů na základě hodnocení odborné poroty.

Vítězný komplex pro tři tisíce lidí

Ve 24. ročníku soutěže Diplomky zvítězil návrh nového městského bloku pro 3000 obyvatel na Pankráci. Jeho autorem je Dominik Vácha z pražské Akademie výtvarných umění. Projekt vznikl na základě kolektivního urbanistického řešení pankráckého návrší, na kterém Dominik pracoval se svými spolužáky a spolužačkami z ateliéru.

„Pankrác vnímáme jako urbanistické, politické i institucionální selhání. Jsou tu velké budovy korporátů, území protíná dálnice určená především pro motoristy a vedle toho všeho stojí obchodní centrum. Chtěli jsme navrhnout část města, která je funkční pro všechny,“ říká Dominik Vácha z AVU.

Konkrétně se Dominik v projektu s názvem Promised 5. května věnoval části Pankráce s převahou bydlení a jeho záměrem bylo vytvořit místo, kde by chtěl skutečně žít. Poukazuje ale na to, že vinou legislativních omezení to zatím většinou není možné vybudovat. Dominik navrhl bytový komplex inspirovaný starou pražskou blokovou strukturou. Komplex by měl být ekologicky a sociálně udržitelný. Současně využívá funkcí v parteru a dvory mezi domy slouží jako komunitní prostor.

Obytný blok je součástí kolektivního návrhu.

Zdroj: Dominik Vácha, Diplomky

Soutěž Diplomky každoročně pořádá Česká komora architektů, jejíž předseda Jan Kasl předal Dominikovi první cenu. Ocenil vyspělost projektu a poukázal na to, že splňuje představy o městě pro lidi, které prosazuje dánský architekt a urbanista Jan Gehl. Porota z architektonického a krajinářského prostředí zase vyzdvihla propojení městských a přírodních procesů a Dominikův nápad vytvořit obytnou plochu, která slouží jak lidem, tak zvířatům a rostlinám.

Cena pro celé horní povodí i jeden vnitroblok

Další dvě místa obsadily návrhy, které se netýkají projektování budov. Do soutěže se totiž přihlásili studenti a studentky se širokou škálou nápadů od těch nejvíce komplexních plánů až po projekty malého měřítka, které jsou ale o to víc funkční pro běžné lidi. 2. cenu získala Ruby Pavoučková z ČVUT s krajinářským řešením horního povodí Lužické Nisy. Porota ocenila, jak kvalitně dokázala Ruby zpracovat tak rozsáhlé území. Práci doplnila hloubkovými analýzami a vytvořila vizi proměny povodí.

Držitelka 2. místa pracovala na strategii revitalizace vodních toků a vodního prostředí.

Zdroj: Ruby Pavoučková, Diplomky

„Nakonec jsem se věnovala velmi náročnému úseku mezi Libercem a Jabloncem. Koncepce se snaží ukázat, jak řešit protipovodňovou ochranu přírodě blízkými řešeními a zároveň chce lokalitu přiblížit místním,“ říká Ruby Pavoučková z ČVUT.

Martin Stupka z UMPRUM zase hledal alternativní potravinové systémy a způsoby, jak bychom si mohli jídlo sami pěstovat i ve městě. Svůj projekt umístil na parcelu hlavního města, takže naznačil, že Praha může sama iniciovat změnu. Podle poroty řešení navrhuje smysluplné využití vnitrobloku s přesahem do sousedských vztahů a „dává nám návod, jak si odpočinout při práci v uzavřené zenově pojaté zahradě s klidnou atmosférou.

Martin Stupka představil dřevěnou konstrukci do vnitrobloku na Praze 6.

Zdroj: Martin Stupka, Diplomky

„Potravinová produkce v městském prostředí je dlouhodobě neudržitelná. Je potřeba vyhledávat nová místa a způsoby, jak situaci řešit. Čerpal jsem z nápadů DIY (do it yourself) komunity. Lidé by si mohli navrženou konstrukci sami postavit z dřevěných fošen. Snažil jsem se, aby byla co nejjednodušší a nejlevnější,“ říká Martin Stupka z UMPRUM.

Tři měsíce v Berlíně

Česká komora architektů udílí několik dalších ocenění ve spolupráci s partnery. Hlavní cenou je tříměsíční stáž v zahraničním studiu v rámci Kaplicky Internship. Letošní výherkyně Anna Jelínková z architektury na brněnském VUT může vyrazit do berlínské pobočky ateliéru Ole Scheeren. Ve své diplomové práci se soustředila na proluky a prázdné prostory v Chrudimi. Principy vágních terénů využívá při návrhu alternativního způsobu bydlení.

Anna Jelínková hledala způsoby propojení koncepce vágních terénů s novými způsoby společenského soužití. Navrhla dům v „permanentním stavu nedokončenosti“.

Zdroj: Anna Jelínková, Diplomky

Pět dalších diplomantů a diplomantek získalo zvláštní ocenění partnerů – Laura Izabela Lukáčová z ČVUT, Klarisa Ach-Hübner z VUT, Adam Zajaček z ČVUT, Marko Čambor z ČVUT a Lenka Houserová z ČVUT. Čestné uznání poroty obdržela Laura Izabela Lukáčová a Ondra Válek z VUT. Jejich projekty včetně ohodnocení lze najít na webových stránkách diplom.ky. Najdete tu také komentáře i vizualizace k oceněným návrhům a seznam všech přihlášených projektů.

Na záznam akce se můžete podívat zde:

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.