Praha pod mikroskopem
Pavel Fuchs
IPR má novou analýzu Airbnb. Počet bytů klesl na polovinu, Praha se ale připravuje na nárůst po pandemii

Do statistik o platformě Airbnb podle předpokladů výrazně zasáhla pandemie. Letos v červenci se na území Prahy nabízelo celkem 6972 ubytovacích jednotek. To je o 7 tisíc méně než v předpandemickém roce 2019. Ubyli však hlavně hostitelé, kteří poskytovali jenom jeden byt, zatímco „velkoformátoví“ nájemci zůstali Nyní se ústupem pandemie čeká, že nabídky Airbnb opět porostou. I proto se Praha snaží v poslanecké sněmovně prosadit změny zákonů, aby mohla turistické služby regulovat stejně jako jiné evropské metropole. Například Amsterdam, Paříž nebo Barcelona mají přísně omezený počet dnů v roce, kdy byt může sloužit turistům.

Kolik bytů a lůžek nabízí Airbnb v Praze?

Na území Prahy se v polovině července 2021 nacházelo 6 972 jednotek Airbnb s celkovou kapacitou minimálně 18 732 lůžek. Počet hostitelů se pohyboval okolo 3,5 tisíce, průměrný ubytovatel měl tedy přibližně dvě nabídky. Při vzniku této služby platilo, že turisté často pobývali přímo s hostiteli v jejich domovech. Původní filozofie sluby byla nabízet k ubytování volný prostor ve vlastním bytě. Dnes ale sdílených pokojů nabízí Airbnb jen 2 % a jsou to častokrát jen jinak inzerované hostelové pokoje. Cestovatelé tak nejčastěji vybírají z celých bytů a domů (76 % pražské nabídky).

Nová analýza nabízí komplexní přehled o Airbnb v Praze. Za aktivní jednotku je považována ta, kde se v posledních 3 měsících někdo ubytoval a napsal recenzi.

Zdroj: IPR Praha

Většina inzercí se soustředí hlavně do historického centra Prahy. Na Starém Městě zabírají 14,5 % ze všech zdejších bytů. Největší počet  inzerátů připadá na  Nové Město (1 696), kde se také koncentrují hostitelé, kteří spravují i víc než 10 jednotek najednou.

Airbnb v centru přispívá k vylidňování a ničení komunity. Místní si často stěžují, že je obtěžuje hluk, nepořádek na chodbách a party trvající přes noc. Někteří starousedlíci už v domě ani nemají žádné opravdové sousedy. To ukazují i čísla. Na Starém Městě totiž připadá 29 Airbnb lůžek na 100 obyvatel. Nejproblematičtější jsou byty, kde se střídají velké skupiny turistů. A takových je v Praze nezanedbatelné množství, 691 jednotek je určených pro 8 a více hostů.

Airbnb v Praze zatěžuje hlavně historické centrum.

Zdroj: IPR Praha

Institut plánování a rozvoje (IPR) data získal díky nezávislé neziskové organizaci Inside Airbnb, jež stahuje volně dostupné informace z webových stránek platformy. Samotná firma totiž se samosprávami příliš nekomunikuje a data většinou poskytovat odmítá. Pokud turisté napsali bytu recenzi v posledních třech měsících, byl v analýze veden jako aktivní. Na základě toho analytici usoudili, že skutečně využitých jednotek bylo na jaře 2021 v době, kdy se pomalu začala uvolňovat vládní nařízení, zhruba 10 %.

Hostitele, kteří poskytují pouze jedno ubytování, najdeme spíše v širším centru. Tyto jednotky nezpůsobují většinou příliš velké problémy.

Zdroj: IPR Praha

Jak pražská Airbnb změnil covid?

Vrchol zažilo poskytování krátkodobého ubytování v Praze v listopadu 2019, kdy o cestovatele usilovalo přes 14 tisíc bytových jednotek. Od března 2020 pak společně s covidovými restrikcemi začal počet nabídek klesat a dnes se nacházíme pod polovinou maximálních čísel. Logicky se snížil i počet lidí, kteří se ubytovávání věnovali. Nicméně průměrný počet jednotek na hostitele, zejména od července 2020 mírně narůstá (z 1,75 na 2,01 nabídky na osobu). Z toho se dá odvodit, že provoz ukončili hlavně hostitelé, pro které nebylo Airbnb hlavním zdrojem výdělku a měli jen jeden byt či pokoj. Na trhu se naopak  stále udrželi spíše ti, kteří se činnosti věnují profesionálně, s několika různými nabídkami rozmístěnými po Praze. 

IPR sleduje i pohyb na serverech nabízejících dlouhodobé pronájmy jako jsou Sreality. Ty pak dává do kontextu s čísly z Airbnb. Od roku 2018 inzerovalo více jednotek Airbnb (o 60 %). V roce 2020 se po omezení turismu trend začal otáčet. Můžeme předpokládat, že vlastníci bytů začali upřednostňovat dlouhodobé pronájmy. Sreality dnes nabízejí o 40 % více jednotek než Airbnb. To se ale může brzy změnit, až se nápor přijíždějících turistů začne obnovovat. Z dat se dá vyčíst, že Airbnb okamžitě zareagovalo na uvolňující se opatření letos v květnu drobným oživením. Praha proto nepřestala řešit možné regulace ani v době lockdownů a pozorně sleduje situaci také v jiných zemích.

Na grafu můžeme vidět počty nabízených bytů na serverech Airbnb a Sreality. Druhá platforma, která se specializuje na poskytování dlouhodobých pronájmů, zaznamenala prudký nárůst po vyhlášení prvního lockdownu. Můžeme proto usuzovat, že se jednotky poskytované turistům vrátily zpět do bytového fondu dostupného Pražanům.

Zdroj: IPR Praha

Nejpřetíženější jsou Paříž a Lisabon

Mnohá evropská města postupují proti Airbnb poměrně přísně. Častá je regulace počtu dní, kdy byt může sloužit krátkodobému ubytování. V Paříži je to 120 nocí, Amsterdam reguluje dobu dokonce na 30 dní a stejné podmínky se tam týkají i typických hausbotů, kotvících v místních kanálech.

K průkopnickým městům prosazujícím tvrdší pravidla patří Barcelona, kde může být nemovitost dostupná jen 4 měsíce, které ale nenásledují po sobě. Už od roku 2012 tu navíc platí povinnost registrace a byt musí splňovat předepsané bezpečnostní požadavky. V současnosti už však není možné licenci získat, a to ani na sdílení volného pokoje ve vlastním domově. Barcelona navíc připravuje nové přísnější požadavky.

Praha rozhodně není rekordmanem v počtu jednotek na obyvatele. Například v Lisabonu musí město pojmout 25 Airbnb nabídek na 1000 obyvatel. V české metropoli je to pouze 5,2 jednotky.

Zdroj: IPR Praha

Také Vídeň od roku 2018 přistoupila na zákaz ubytování v centru města, ohraničeném známou kruhovou ulicí Ringstraße. Omezení se ale nevztahuje na lidi, kteří si chtějí jen přivydělat, sdílí s turisty vlastní domov a nesnižují tak nabídku na trhu dlouhodobého bydlení. Samosprávy také často řeší počet osob, které se mohou ubytovat. Třeba v Amsterdamu můžou jeden byt využít maximálně 4 turisté. 

Airbnb je v zahraničí také předmětem soudních sporů. Francouzští hoteliéři se v roce 2019 obrátili na Soudní dvůr Evropské unie a žádali, aby bylo Airbnb definováno jako realitní služba. Společnost by pak musela plnit přísnější požadavky. Soud ale prohlásil, že Airbnb je pouze informační platforma, která propojuje hosty s hostiteli a nemá žádnou kontrolu nad poskytovanými službami. Úspěšná byla naopak u stejné instituce o rok později Paříž. Soudci potvrdili, že francouzská metropole postupovala při regulacích ve veřejném zájmu, aby zmírnila nedostatek bytů pro trvalé bydlení.

V Praze inzeráty nabízejí ubytování nejčastěji pro dva nebo čtyři hosty.

Zdroj: IPR Praha

Pomohou Praze poslanci?

Minulý rok se významně pokročilo k regulaci problematické služby i v Česku. Povedlo se zavést povinnost odvádět poplatek z pobytu pro všechny poskytovatele krátkodobého ubytování. Online platformy mají také povinnost sdílet informace s českými úřady. Pokud data o své činnosti odmítnou poskytnout, hrozí jim maximální pokuta 1 milion Kč. Kvůli tomu, že naprostá většina platforem sídlí v zahraničí, je však vymahatelnost těchto pokut složitá. Zásadní jsou proto změny zákonů, které dovolí městu přímo regulovat počet dní v roce, kdy se nemovitost smí poskytovat turistům. V létě tohoto roku udělal další krok k regulaci Airbnb Odbor stavebního řádu Magistrátu, který vydal přelomové rozhodnutí, z nějž vyplývá, že soustavné užívání bytu ke krátkodobým ubytovacím službám podléhá schválení stavebním úřadem.

„Žádali jsme poslance o změnu živnostenského zákona, abychom mohli omezit počet přenocování v jednom roce nebo stanovit maximální počet ubytovaných osob. Minulá sněmovna ovšem náš návrh na změnu zákona do voleb neprojednala, a protože podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny nelze až na výjimky v novém volebním období v Poslanecké sněmovně projednat návrhy, které nebyly projednány a rozhodnuty v období minulém, Praha svůj návrh musela podat znovu. Učinili jsme tak bez odkladu, okamžitě poté, co si Poslanecká sněmovna na své první schůzi zvolila vedení.”

Hana Kordová Marvanová, hl. m. Prahy pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení

Na Airbnb dnes převažují nabídky celých bytů nebo domů. Platformu využívají i některé hotely a hostely.

Zdroj: IPR Praha

Přestože došlo k výraznému poklesu počtu bytů nabízených ke krátkodobému ubytování v důsledku pandemie koronaviru, podle údajů se dá očekávat návrat masivního využívání bytů především v centru Prahy. „Tento trend negativně ovlivňuje celkovou situaci na trhu s bydlením a možnost klidného bydlení obyvatel Prahy, zejména v centru města. Věřím, že nově zvolená Poslanecká sněmovna bude jednak rychleji a mít dost politické vůle k tomu, aby naši novelu podpořila.”

Hana Kordová Marvanová, hl. m. Prahy pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení

Pokud se chcete o pražských airbnb dozvědět víc a zjistit třeba, jak je na tom vaše městská část, celý dokument si můžete stáhnout na stránkách Institutu plánování a rozvoje Prahy.

Díky analýze víme i to, že nejčastěji se nabízí jednotka s jednou ložnicí, naopak 5 a více ložnic má pouze 1 % ubytování.
Zdroj: IPR Praha

související

podle tagu

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.