Jiří Jaroš
Známe diplomky roku 2020. Porotu zaujal urbanismus Bohdalce, železnice pod Sněžku i krajina zaplavená přehradou

Už po jednadvacáté porovnali studenti architektury a urbanismu své diplomové práce v přehlídce vyhlašované Českou komorou architektů. V letošním distanční výukou poznamenaném ročníku se sešlo 131 prací absolventů a absolventek magisterského studia v oborech zaměřených na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu. Výsledky Přehlídky diplomových prací za loňský rok byly představeny úterý 12. ledna 2021 během online události právě u nás v CAMPu a tak vám výsledky přinášíme jako první. Tři hlavní ceny si nakonec odnesl architektonicko-urbanistický návrh pražského Bohdalce, skromné ale nevšední nádraží v Peci pod Sněžnou a návrh krajinného řešení okolí vodního díla Vlachovice.

Co je na diplomových projektech nejlepší? Autor může přetvářet libovolnou část města či světa bez svazujících zadání, limitů, finančních nákladů či očekávání klientů. Tvoří tak, jak právě chce a touží. Můžete namítat, že dokud dům nestojí, není to architektura, ale co není, může být. Sami určitě uznáte, že Praha i jiná česká města by některé projekty představené absolventy a absolventkami potřebovala jako sůl.

My se budeme tématu diplomových prací věnovat i dále, ať už sledováním výsledků soutěží jednotlivých fakult nebo přípravě výstav jako byl Olověný Fuchs f Kleci. Mladí tvůrci totiž nabízejí neotřelý pohled na město a krajinu, na který by neměl padat prach v univerzitní knihovně. Teď už ale k výsledkům.

Výherci Přehlídky diplomových prací za rok 2020

Urbanismus bývalé periferie

Bylo uděleno celkem deset cen. Dvě čestná uznání, pět zvláštních cen partnerů a tří hlavní ocenění. To nejvyšší získal diplomový projekt Jakuba Wiesnera s názvem Trash, ve kterém se věnuje neutěšenému a rozsáhlému území pražského Bohdalce, který skrývá nevyužitý potenciál. Autor vyjadřuje souhlas se snahou aktivovat toto dříve periferní území, které se ocitlo v blízkosti centra, a cílem ho zastavět a oživit. Je však proti tomu, se z něj stala běžná čtvrť s blokovou strukturou a navrhuje řešení, které více odkazuje k jeho současnému členění. Porota ocenila nejen aktuálnost tématu, ale i výtvarnou stránku a popsala ho jako nejkomplexnější architektonicko-urbanistický projekt v celé soutěži.

Projekt Trash Jakuba Wiessera se zabývá oblastmi mezi kolejišti, vlakovými seřadišti a odstavnými nádražími; kolonie Slatiny a Trnkov, Bohdalecký kopec, Teplárna Michle a fragmenty městské civilizace rozeseté někde mezi nimi.

Zdroj: diplom.ky

Skromné i nevšední nádraží pro lyžařské středisko

Druhou cenu získala Julie Kopecká, která si pro svůj diplomový projekt na FA ČVUT vybrala Nádraží v Peci pod Sněžkou. Autorka v něm ukazuje možnosti řešení současného problému se stále přibývajícím turismem, a tedy i automobilovou dopravou v horských oblastech za pomocí trati a zastávky využivající tunel inspirovaný alpskými galeriemi ve svazích. Projekt využívá plánované dostavby železniční trati údolím řeky Úpy až do Pece pod Sněžkou. V návrhu je zmíněna i hra s dynamikou samotného vlaku, jehož pohyb se odráží i v umístění jednotlivých oken tunelu připomínajících snímky filmového pásu. Porota ocenila skromnost návrhu s ohledem na jeho umístění v chráněné krajinné oblasti. Hodnotí ho nejen jako dopravní stavbu ale i jako krajinnou architekturu. Projekt určitě osloví kohokoliv, kdo zná realitu horských středisek a jejich urbanismu.

Julie Kopecká se svým projektem reagovala na narůstající turismus Pece pod Sněžkou a navrhla připojení obce k železniční trati.
zdroj: diplom.ky

Smíření krajiny a vodního díla

Jako třetí se umístila práce Veroniky Chalupové ze Zahradnické fakulty Mendelovy Univerzity s prací nazvanou Možnosti krajinářského řešení velkého vodního díla Vlachovice. Diplomová práce se snaží postihnout problematiku velkých vodních nádrží krajinářské architektury.  V projektu nabízí způsob vyrovnání se s krajinnými důsledky velkého vodního díla v okolí obce Vlachova Lhota.  Porota projekt hodnotí jako nejkomplexnější krajinářskou práci v soutěži. Pozitivně zmiňuje i důslednost a přístup k tak zásadnímu a projektu vodního díla, který dokáže nezvratně změnit ráz celé krajiny.

Veronika Chalupová ze Zahradnické fakulty Mendelovy Univerzity ve své diplomové prací řeší problematiku vodních nádrží a jejich okolí.

Zdroj: diplom.ky

V rámci přehlídky byla udělena i dvě čestná uznání. První oceněnou je Blanka Štuříková s prací nazvanou Projektivní prostor: Hřbitov bez hrobů. Druhé čestné uznání patří Vojtěchu Rudorferovi s projektem Hangáru pro výzkumnou vzducholoď s vědeckotechnickým zařízením NY-ALESUND.

Porota ocenila i práce Blanky Štuříkové a Vojtěcha Rudorfera.
zdroj: diplom.ky

Porota ocenila i práce Blanky Štuříkové a Vojtěcha Rudorfera.
zdroj: diplom.ky

V rámci přehlídky bylo také uděleno 5 zvláštních cen, jenž udělují partneři Přehlídky diplomových prací, mezi které patří Česká centra, společnosti Cegra, Heluz, Zumtobel a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Zvláštní cena Českých center
Tomáš Rain, FA ČVUT: Konverze areálu Branických ledáren

Zvláštní cena společnosti Cegra
Tomáš Pevný, FA ČVUT: Vodní dílo Fláje

Zvláštní cena společnosti Heluz
Jan Urbášek, FA VUT: Brno Kohoutovice, Sacrum

Zvláštní cena společnosti Zumtobel
Jakub Vašek, FS ČVUT: Rekonstrukce a dostavba filmových ateliérů v areálu Horních kasáren v Klecanech

Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu
Roman Balšán, UMPRUM: Rekonstrukce Labskozámeckého pivovaru v Litoměřicích

Jak se rozhodovalo?

Vítěze vybírala pětičlenná porota ve složení Benjamin Fragner, Alena Mičeková, Monika Mitášová, Tomáš Jiránek a Petr Volf. Mezi autory nejlépe ohodnocených prací rozdělila ceny v celkové́ výši 50 000 Kč. Porota posuzovala všech 131 přihlášených diplomových projektů a kvůli vládním nařízením pracovala na dálku. Každý porotce si mohl vybrat maximálně 20 projektů, které následně přinesl do diskuze s ostatními kolegy. Jak jinak, než opět online. Vzniklo tak i usnesení poroty nad letošním ročníkem:

‚‚Architekti, urbanisté ani krajináři nejsou v současnosti autory nových společenských ani kulturních řádů (Le Corbusier: architektura nebo revoluce), ale jejich projekty umožňují spoluutvářet a pěstovat pluralitu a rozmanitost lidských společenství, kriticky přehodnocovat i alternovat vžité i rodící se modality jejich soužití a obývání světa v dobách jeho prosperit, úpadků i krizí. Spoluutváření a pěstování prostředí prostřednictvím tvorby architektury, urbanismu a kulturní krajiny je i nadále věcí odborné a veřejné diskuse. Oceněné diplomové projekty vstupují do současných veřejných debat s větší či menší mírou starosti o svět, o bydlení v nejširším slova smyslu, totiž o bytí lidí ve světě, včetně jejich starosti o přírodu, kulturu, rozmanitá lidská společenství (s jejich právy, svobodami i odpovědnostmi) a v neposlední řadě o architekturu. Oceněné projekty nabízejí do diskuse o nejmladší současné architektuře řešení hledající kritická, tvůrčí, subverzivní, přitakávající, radostná a v této těžké době i – do jisté míry – oživující!‘‘

Přihlášené práce:

82 z FA ČVUT Praha
7 z FSv ČVUT Praha
12 z FA VUT Brno
7 z UMPRUM Praha
2 z AVU Praha
4 z FUA TU Liberec
2 z FAST VUT Brno
2 z FŽP ČZU Praha
4 z FAPPZ ČZU Praha
2 z ARCHIP Praha
3 ze ZF MENDELU Brno
4 z VŠB-TU Ostrava

Všechny oceněné práce najdete ve virtuální galerii na www.diplom.ky a záznam z předávání včetně diskuze s autory prací oceněných hlavní cenou najdete níže.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.