Urban Talks
Hana Grohová
Každý si zaslouží kvalitní design. Studio MASS chce tvořit architekturu pro společnost i životní prostředí

Budovy jsou jedním z největších producentů emisí na světě. Jejich stavba i provoz vytváří víc než třetinu všech skleníkových plynů ročně. Jak proměnit architekturu, aby působila na životní prostředí pozitivně, a jak docílit toho, aby budovy sloužily všem? Tím se zabývá nezisková organizace MASS Design Group. V Africe se zaměřuje na zlepšování podmínek lékařů, staví nemocnice i školy. Stojí ale také například za instalací The Gun Violence Memorial v Chicagu. Hostem Urban Talks byl ředitel londýnské pobočky MASS Kelly Alvarez Doran.

The Gun Violence Memorial poukazuje na to, že v Americe zemře každý týden kvůli střelným zbraním průměrně 700 lidí. Toto číslo reprezentuje i počet kostek v každém z domků.
Zdroj: MASS Design Group

Studio MASS vzniklo v roce 2008 ve Spojených státech a dnes má již několik poboček po celém světě. V kancelářích ve Rwandě, Londýně, Mexiku a Bostonu pracuje přes 140 architektů, krajinářů, inženýrů a dalších odborníků. Jejich cílem je rozšířit přístup ke kvalitnímu designu. Podle jejich názoru by měla architektura sloužit společnosti. MASS Design Group funguje jako nezisková organizace a své projekty, zvláště ty v Africe, financuje z veřejných sbírek. Věnuje se ale i komerčním zakázkám. Studio MASS se podle The Wall Street Journal stalo inovátorem roku 2020 a za projekt The Gun Violence Memorial získalo loni na podzim ocenění Dezeen Awards.

Kanaďan Kelly Alvarez Doran aktuálně vede pobočku MASS v Londýně a věnuje se projektům v Evropě i v Africe. Jeho hlavním cílem je vytvářet architekturu šetrnou k životnímu prostředí. Poté, co před sedmi lety projektoval v Kanadě rodinnou chatu založenou na sluneční energii, uvědomil si, že použil většinou materiály ze zahraničí, které mají obrovskou uhlíkovou stopu. Jen stavba této chaty tak vyprodukovala 92 tun oxidu uhličitého, což jeden člověk vytvoří za 92 let života. Doran tak postupně změnil své chápání toho, jak architektura dopadá na životní prostředí.

Doranův projekt v Ontariu v Kanadě. Domek funguje na základě solární energie.
Zdroj: Dwell

Lokální materiály = menší uhlíková stopa

MASS usiluje o budování klimaticky pozitivní architektury. To znamená, že chtějí vytvořit projekty, které se soustředí nejen na problematiku využívání energií a efektivity, ale i na celkový dopad architektury na ekosystém. Při navrhování budov proto přemýšlejí o celém výrobním řetězci, jenž má podle nich být udržitelný a odolný.

V Butaro ve Rwandě studio MASS navrhlo projekt [oblastní nemocnice](https://massdesigngroup.org/work/design/butaro-district-hospital).

„Důstojnost lidské práce nemůžeme hodnotit stejně jako dopady na životní prostředí. Při řešení klimatické otázky se zároveň musíme zabývat i sociální problematikou. A pokud se dostaneme blíže k materiálům a lidem, kteří je používají a tvoří budovy v našich městech, budeme jako architekti a designéři lépe vybavení k tomu stavět zodpovědně.“

Kelly Alvarez Doran

Na to se zaměřují hlavně u svých projektů v Africe. Klíčové je pro studio MASS získat materiály pro stavbu co nejvíce lokálně. Například při stavbě školy v Ilimě, situované v odlehlé části Konga, využili převážně suroviny z okruhu maximálně deseti kilometrů od stavby. Použili hlavně různé druhy dřeva z nedaleké džungle. Uhlíkové emise tak byly 28x nižší než při stavbě běžných vzdělávacích zařízení. Podle Kellyho Dorana to také zjednoduší případné opravy, protože místní mají k daným materiálům přístup a zároveň má tento způsob pozitivní socioekonomický dopad na lokální hospodářství.

Základní škola v Ilimě v Kongu je projektem MASS s nejnižší uhlíkovou stopou.
Zdroj: MASS Design Group

Jak myslet na životní prostředí ve městech

Ve městech ale většinou nemáme možnost využít materiály, které najdeme v okruhu do deseti kilometrů. Na Univerzitě v Torontu proto Kelly Alvarez Doran pracoval na studii, jež zkoumá způsoby, jak omezit emise při stavbě městských budov. Výzkumný tým došel ke čtyřem hlavním závěrům a doporučením pro architekty. Zaprvé by měli stavět lehčí a nižší budovy, aby se vyhnuli velkému množství cementu, což je materiál, který nejvíce zatěžuje ekosystém. Dále by neměli používat polystyrenové obklady a izolace a nahradit je organickými materiály. Negativní dopad na životní prostředí mají také podzemní podlaží staveb, která často slouží jako garáže. Řešením by tak mohlo být omezení parkování přímo v budovách. Je vhodné, aby architekti mysleli i na rozměry podzemních podlaží, protože ty jsou často menší než patra nad nimi, což také zvyšuje emise při stavbě budov.

„Primární věc, na kterou bychom se měli jako architekti zaměřit, je naléhavý stav našeho životního prostředí. Podle mého názoru je všechno ostatní druhořadé. Klima by mělo být v popředí našeho zájmu. Všechno je s ním spojené, včetně společenských podmínek.“

Kelly Alvarez Doran

Pusťte si záznam přednášky Urban Talks s Kellym Alvarezem Doranem z MASS Design Group

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.