Marie Valentová
Koncerty v bývalé betonárce i koupání ve Vltavě. Rohanský ostrov bude největším parkem Karlína

Nábřeží v Karlíně nedávno prokouklo díky nové lávce pro pěší. Brzy ho potká další, větší změna podle vize česko-belgického týmu ateliérů OMGEVING, FIŠER, VRV a ŠINDLAR, který zvítězil v soutěžním dialogu na Rohanský ostrov spolupořádaným Institutem plánování a rozvoje (IPR Praha). Neudržovaná divočina mezi cyklostezkou a řekou se stane parkem pro celou čtvrť. Ten naváže na současný genius loci – budovy se nebudou bourat, břehy Vltavy se zpřístupní a vzniknou tu sportoviště a další místa pro trávení volného času, například říční koupaliště. Úpravy počítají také s protipovodňovou ochranou.

Příroda, město i lidé

Rohanský ostrov kdysi skutečně býval ostrovem, řeka tu ale byla ve 30. letech výrazně regulována a přišla o jedno ze svých ramen, takže se někdejší ostrov po terénních úpravách spojil s městem. Dnes místní atmosféru definuje sousední office park Rohan city, frekventovaná cyklostezka A2 i kulturní zóna Přístavu 18600. Na živou oblast však navazuje neudržovaná městská divočina s brownfieldem. Soutěžní dialog, který zahrnuje oblast od Rohanského ostrova po Libeňský ostrov a navazující výběžky to změní – v CAMPu 21. září oznámil svého vítěze.

„Revitalizace Rohanského ostrova stojí na čtyřech pilířích, jedním je pilíř enviromentální, druhým urbanisticko-krajinářský, třetím infrastrukturní, zejména ve smyslu protipovodňových opatření a posledním je pilíř sociální – projekt musí zapojit místní občany. Také jsme při výběru vítěze zohledňovali otázky udržitelnosti, proveditelnosti i to, jak se dá proměna rozložit do jednotlivých etap,“ vysvětluje Petr Kučera, předseda odborné poroty soutěžního dialogu.

Vizualizace Rohanského ostrova po proměně. Park by měl sloužit vytíženému Karlínu, Libni i Holešovicím a zcela proměnit atmosféru, která kolem tu kolem řeky panuje dnes.

Zdroj: OMGEVING, FIŠER, VRV a ŠINDLAR

Porotu nadchl návrh česko-belgického týmů OMGEVING, FIŠER, VRV a ŠINDLAR právě tím, že přináší efektivní řešení, aniž by počítal s rozsáhlým bouráním nebo příliš velkými zásahy do terénu. Také má propracovaný způsob participace, kterým zve místní do účasti na projektu.

Nové výhledy na Prahu

„Všichni velmi dobře známe obrazy Vyšehradu či Pražského hradu a řeky. Všichni známe Stromovku a Troju, které na řeku navazují. Z Karlína či Libně si ale podobné obrazy nevybavíme, Vltava je tu zastřená a nevyužitá. To bychom chtěli zvrátit,“ vysvětluje za vítězný tým Michal Fišer.

Nové pohledy na Vltavu by měla nabídnout industriální stavba betonárky, na níž vyroste vyhlídka. Továrna ukončí provoz a objekt projde konverzí na společenské centrum pro pořádání kulturních akcí. Samotnou řeku pak zpřístupní terasy. U Libeňského mostu se plánuje stavba sportovních hřišť i říční plovárna. Počítá se také se založením ovocného sadu, zatímco současná zahrádkářská kolonie, nejstarší v Praze zůstane zachována. Terénní uspořádání parku a zvýšení průtoku Libeňského mostu pak poslouží protipovodňové ochraně.

Rohanského ostrov v roce 2026 a 2035. Začne se s výsadbou stromů, po 12 letech by mělo být hotovo s úpravami terénu, které ochrání město před povodní a zároveň podpoří biodiverzitu.

Zdroj: OMGEVING, FIŠER, VRV a ŠINDLAR
Zdroj: OMGEVING, FIŠER, VRV a ŠINDLAR

Identita zůstane

„Okolí Rohanského ostrova je už dnes populární a má silnou identitu, ve kterém se odráží i jeho industriální minulost. Nechceme ji měnit, ale spíš na ni navázat a zachovat lokalitě její přednosti. Přidáme pouze novou vrstvu, která umožní lidem víc místo užívat – aby zde měli více místa na to, co už zde vytváří a dělají,“ doplňuje ideový přístup k práci Peter Swyngedauw z ateliéru OMGEVING.

Proto se počítá s postupnými změnami po etapách. Dokončení se plánuje v roce 2035. Rohanský ostrov zůstane tak trochu městskou divočinou, ale přibudou zde stezky, říční laguna, zeleň i stromy a okolí se otevře rekreaci.

Nejde však ještě o finální podobu návrhu, ale o koncepci. Tým plány dopracuje na základě dalších setkání a diskusí s místními aktéry. Od konce roku se proto rozběhne až rok dlouhý proces participace, kdy si mohou občané sami říct, jaké změny si v území přejí. Budoucí podoba Rohanského ostrova také vzniká ve spolupráci s veřejnou správou, majiteli pozemků, kulturními a sportovními spolky, neziskovými organizacemi a dalšími.

Vítězný tým navrhuje až rok dlouhý proces participace, kdy bude naslouchat přáním místních.

Zdroj: OMGEVING, FIŠER, VRV a ŠINDLAR

Dva roky příprav

Do mezinárodního soutěžního dialogu na vznik Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova a studie Parku Maniny se přihlásilo 13 multidisciplinárních týmů z celého světa. V létě 2022 odborná komise vybrala čtyři, které paralelně navrhovaly budoucí podobu území mezi cyklostezkou a řekou od Hlávkova mostu až po špičky Libeňských kos.

V užším výběru se spolu potkaly tři nizozemsko-české týmy a jeden belgicko-český. Vítězem se stal tým složený z ateliérů OMGEVING, FIŠER, VRV a ŠINDLAR, druhé místo získalo LOLA+M2AU+de Architekten Cie., třetí místo obsadil tým Delva+pespektiv, na čtvrtém se umístili New Park Maniny Consortium – DS+VenhoevenCS+MOBA+Aquatis. Všechny návrhy včetně vítězného si do detailu můžete prohlédnou na výstavě v CAMPu.

Zajímá vás, jak bude vypadat největší park Karlína? Podívejte se na přednášku vítězného týmu OMGEVING, FIŠER, VRV a ŠINDLAR:

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.